Wijze Raad Journaal

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer
Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

13/02/2018 - Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

12/02/2018 - De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Lees meer

Informatie over schenk- en erfbelasting
Informatie over schenk- en erfbelasting - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

12/02/2018 - De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.  
Lees meer

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening
Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

23/01/2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  
Lees meer

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018
Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

23/01/2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  
Lees meer