2. Antwoorden op Kamervragen over hybride en volledig elektrische auto's

Vanwege het hogere praktijkverbruik van plug-in hybride auto’s (PHEV’s) is fiscaal stimuleren van deze voertuigen niet meer vergroenend. Dit heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van Veldhoven en Weijenberg (beiden D66).
Wiebes geeft in zijn antwoorden aan dat het kabinet er daarom – met instemming van het parlement – voor heeft gekozen PHEV’s steeds meer als reguliere auto’s te behandelen. Om die reden is het bijtellingspercentage voor PHEV’s per 1 januari 2016 verhoogd van 7 naar 15.
Daarnaast handhaaft het kabinet het lage bijtellingspercentage van 4 voor nulemissieauto’s tot en met 2020. Omdat het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s niet wijzigt, wordt het relatieve voordeel voor deze voertuigen versterkt.
De groei van het aantal nieuwverkopen van volledig elektrische auto's is volgens Wiebes stabiel en zal naar verwachting - onder andere door deze relatieve versterking van de stimulering - de komende jaren toenemen.