3. Woning verhuisde terecht van box 1 naar box 3

X is een beroepsofficier die in 2010 is uitgezonden naar Duitsland. Hij hield zijn eigen woning in Nederland aan maar kocht ook een woning in Duitsland.
In zijn aangiften IB/PVV over 2011 en 2012 heeft hij zowel de woning in Nederland als de woning in Duitsland vermeld als eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001, het eigenwoningforfait aangegeven en de hypotheekrente afgetrokken.
Bij de aanslagregeling over 2012 zijn daarover vragen gesteld en vervolgens is de woning in Nederland niet als eigen woning aangemerkt maar als box 3 bezitting.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met de Inspecteur eens. De Nederlandse woning is verhuisd naar box 3. Anders dan X meent, biedt de Wet IB 2001 geen mogelijkheid te kiezen welke woning X als eigen woning wil aanmerken.
X heeft zich ook nog beroepen op het gelijkheidsbeginsel. Hij meent dat hij ten onrechte slechter wordt behandeld dan zijn collega’s die ook hun woning in Nederland hebben aangehouden maar in Duitsland een huis hebben gehuurd.
Er is in deze situatie echter geen sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, aldus de Rechtbank.
(15/7800/ ECLI:NL:RBZWB:2016:8434)

2. Brief over uitstel handhaving Wet DBA

De Belastingdienst stuurt ex-VAR-houders in de periode van 31 januari tot 14 februari een brief over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA. In deze brief wordt uitgelegd wat dit uitstel betekent voor de zzp'er.
Hierin wordt ook antwoord op de volgende vragen gegeven:
· Wat betekent het uitstel voor het werken met modelovereenkomsten?
· Is het nog nodig om mijn eigen overeenkomst te laten beoordelen?
· Wat verstaat de Belastingdienst onder kwaadwillenden?
· Is iemand van wie een eigen overeenkomst is afgewezen kwaadwillend?
· Betekent uitstel van de handhaving van de Wet DBA automatisch dat ik ondernemer ben?
(Bericht Belastingdienst)

1. Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel aanpassing verhuurderheffing

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing' als hamerstuk aangenomen.
In deze wet wordt onder andere geregeld dat de heffingsvrije voet wordt verhoogd van tien naar vijfentwintig woningen.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
(Kamerstuk 34 548)

  • 1
  • 2