2. 4-stappenplan voor intermediairs: VIA-gegevens van klanten ontvangen

De Belastingdienst biedt intermediairs de mogelijkheid om vanaf 1 2017 de VIA-gegevens van uw klanten voor de IB2016 te ontvangen. Hoe werkt dit en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Een handig 4-stappenplan.
De VIA-gegevens zijn tot september 2021 beschikbaar.

Software en certificaat
U heeft aangifte- of administratiesoftware nodig die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast heeft u uw eigen PKI-overheid services servercertificaat nodig.

De machtiging
U moet vooraf een machtiging van uw klant registreren in het Machtigingenregister van Logius.

Het machtigingsproces bestaat uit 4 stappen. Belangrijk is een goede communicatie tussen u en uw klant.
1. U doet met uw software een verzoek bij Logius voor de registratie van een machtiging.
Let op! U doet een verzoek per klant en per aangiftejaar.
2. Uw klant krijgt na ongeveer 2 weken een brief met bijlage van de Belastingdienst. In de brief vraagt de Belastingdienst uw klant toestemming om de VIA-gegevens aan u beschikbaar te stellen. Op de bijlage staat de activeringscode. Deze code is geldig tot 8 weken na dagtekening van de brief.
3. Als uw klant toestemming geeft, is het belangrijk dat hij de code tijdig aan u doorgeeft. Wijs hem daarop!
4. Met de code kunt u de machtiging activeren. Het activeren houdt in dat u met uw software de code aan Logius doorgeeft. Doe dit binnen de geldigheidsduur van de code.

Als uw registratie actief is, kunt u vanaf 1 maart 2017 de VIA-gegevens voor de IB2016 ophalen met uw software. Deze gegevens zijn tot september 2021 beschikbaar.

Tip!
Maakt u gebruik van de uitstelregeling? Houd dan rekening met uw inleverschema en vraag uw machtigingsregistraties gespreid aan. De code is immers maar een beperkte tijd geldig.