3. Nieuwe formulieren verzoek betalingsregeling of kwijtschelding voor particulieren

De formulieren ‘Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren’ en ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ op de site van de Belastingdienst zijn aangepast.
In deze nieuwe formulieren worden minder gegevens opgevraagd. Ook is het retouradres gewijzigd.
De aanvrager hoeft voortaan geen bijlage(n) met nadere gegevens meer mee te sturen. Als de behandelend ambtenaar nadere gegevens nodig heeft, neemt hij contact op met de aanvrager.
Met het formulier ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ kan niet alleen een verzoek om uitstel van betaling worden gedaan, maar ook een verzoek om een betalingsregeling.

2. 4-stappenplan voor intermediairs: VIA-gegevens van klanten ontvangen

De Belastingdienst biedt intermediairs de mogelijkheid om vanaf 1 2017 de VIA-gegevens van uw klanten voor de IB2016 te ontvangen. Hoe werkt dit en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Een handig 4-stappenplan.
De VIA-gegevens zijn tot september 2021 beschikbaar.

Software en certificaat
U heeft aangifte- of administratiesoftware nodig die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast heeft u uw eigen PKI-overheid services servercertificaat nodig.

De machtiging
U moet vooraf een machtiging van uw klant registreren in het Machtigingenregister van Logius.

Het machtigingsproces bestaat uit 4 stappen. Belangrijk is een goede communicatie tussen u en uw klant.
1. U doet met uw software een verzoek bij Logius voor de registratie van een machtiging.
Let op! U doet een verzoek per klant en per aangiftejaar.
2. Uw klant krijgt na ongeveer 2 weken een brief met bijlage van de Belastingdienst. In de brief vraagt de Belastingdienst uw klant toestemming om de VIA-gegevens aan u beschikbaar te stellen. Op de bijlage staat de activeringscode. Deze code is geldig tot 8 weken na dagtekening van de brief.
3. Als uw klant toestemming geeft, is het belangrijk dat hij de code tijdig aan u doorgeeft. Wijs hem daarop!
4. Met de code kunt u de machtiging activeren. Het activeren houdt in dat u met uw software de code aan Logius doorgeeft. Doe dit binnen de geldigheidsduur van de code.

Als uw registratie actief is, kunt u vanaf 1 maart 2017 de VIA-gegevens voor de IB2016 ophalen met uw software. Deze gegevens zijn tot september 2021 beschikbaar.

Tip!
Maakt u gebruik van de uitstelregeling? Houd dan rekening met uw inleverschema en vraag uw machtigingsregistraties gespreid aan. De code is immers maar een beperkte tijd geldig.

1. Eerste Wijze Raad Actueel klantennieuwsbrief 2017 gereed

Verbeter uw klantencommunicatie met Wijze Raad Actueel. Wijze Raad Actueel is een klantennieuwsbrief in pdf-formaat met handige praktijktips voor uw cliënten.
Wijze Raad actueel verschijnt 5 x per jaar. Het laatste nummer is dubbeldik en bevat voornamelijk eindejaarstips.
Het eerste nummer van 2017 kunt u gratis downloaden.

Download

  • 1
  • 2