4. Alles over wijzigingen autobelastingen 2017-2020

Per 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten veranderd. Het stelsel van autobelastingen is simpeler, onder andere door minder bijtellingspercentages. De heeft er stabiele belastinginkomsten door. Ook levert het veranderde stelsel een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu.
Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen
• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
• Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
• Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's vanaf 1 januari 2019.
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
• Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's.

Veranderingen autobelastingen
Bijtelling naar 22%
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.
Bijtelling leaseauto's vanaf 2016 tot en met 2020
Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling 1-50 gram/km % bijtelling 51-106 gram/km % bijtelling > 106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

Bijtelling vanaf 2017
Heeft u een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gram per kilometer of meer? Dan geldt het algemene bijtellingspercentage van 22% . Voorwaarde is dat uw auto in 2017 of later voor het eerst is toegelaten op de weg.
Voor zeer zuinige auto's blijft de verlaagde bijtelling gelden. Deze geldt in de eerste 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst in het kentekenregister kwam.

Volelektrische auto's krijgen een fiscale stimulans
Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 stimuleren. Als u zo'n zakelijke auto privé gebruikt, blijft de bijtelling 4%. Deze auto's zijn bovendien vrijgesteld in de mrb en bpm.

Minder voordelen (plug-in) hybride auto’s
(Plug-in) hybride auto’s worden steeds normaler in het Nederlandse straatbeeld. Dit type auto bestaat nog niet zo lang: een zuinige auto met een stekker. Zo rijdt die nog minder op fossiele brandstof. Hoe gewoner ze worden, hoe minder belastingvoordeel ze nodig hebben. Voor (plug-in) hybride auto’s wordt het belastingvoordeel in stappen afgebouwd.
Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-in hybride auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. Er is dan geen kilocorrectie meer voor (plug-in) hybride auto’s. Vanaf 2017 gaat de berekening van de mrb over het hele gewicht van het voertuig inclusief accu. Eigenaren van plug-in hybride auto’s blijven tot en met 2020 profiteren van het halftarief van de mrb. Zo blijft het voor particulieren aantrekkelijk om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen. Voor de conventionele hybride auto zijn er in 2017 geen fiscale voordelen meer.

Zwaardere belasting auto's zonder roetfilter
Oude dieselauto's die meer fijnstof uitstoten dan een nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Heeft u een vervuilende diesel? Dan heeft u dus een paar jaar de tijd om een schonere auto te kopen.
Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Bpm tot 2020 met 14,7% verlagen
De aanschafbelasting (bpm) gaat stapsgewijs omlaag met in totaal 14,7% in 2020. Dit is het begin van een volledige afbouw van de bpm op termijn. De dieseltoeslag is uitgezonderd van deze afbouw en deelt niet mee in de verlaging van de tarieven.
Ook de berekening van de bpm is veranderd. De CO2-uitstootgrenzen voor bezineauto’s en dieselauto’s is scherper. Het vaste deel is van € 175 naar € 350 gegaan. De CO2-component is met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het tarief voor auto's die weinig CO2-uitstoten omlaag. Zuinige personenauto's in het kleine en middensegment hebben hierdoor extra voordeel.

Verlaging mrb voor personenauto's
De mrb voor auto's is sinds 1 januari 2017 voor verlaagd met 2,7%.

Autobrief ll
De wijzigingen in de autobelastingen komen uit Autobrief II. Hierin staat hoe van 2017 tot 2020 de autobelastingen beter aansluiten bij deze tijd. Maar ook bij de toekomstige ontwikkelingen op de automarkt. Hierdoor worden de autobelastingen robuuster, eenvoudiger en dragen zij efficiënter bij aan klimaat en milieu. De wijzigingen gingen in op 1 januari 2017.