8. Geen precariobelasting meer voor openbare netwerken

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat de tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder oplopen en het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt.
Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar biedt gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om maximaal het op 1 januari 2016 in hun gemeente geldende tarief te hanteren. Na uiterlijk tien jaar is geen precarioheffing meer mogelijk op nutsnetwerken.
Wetsvoorstel 34 508