3. Verwerking uitstelverzoeken diverse aangiften tijdelijk vertraagd

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt.
Door een technische storing kunnen uitstelverzoeken voor de aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en opgaaf wereldinkomen momenteel niet worden verwerkt. Het gaat om uitstelaanvragen die zijn gedaan vanaf 13 februari 2017.
Hierdoor is het mogelijk dat u als aanvrager de uitstelbevestiging of -afwijzing na de toegezegde termijn van 3 weken ontvangt. Onze excuses voor het ongemak.

Wat kunt u doen?
U hoeft niets te doen. Naar verwachting kunnen wij de uitstelverzoeken vanaf 20 februari 2017 weer behandelen.

2. Btw-aangifte over 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

De belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.
U kunt het digitale suppletieformulier vinden op belastingdienst.nl. Of maak gebruik van de vernieuwde downloadversie van het suppletieformulier die u kunt opsturen. Hebt u teveel btw aangegeven en betaald? Vraag dit dan ook terug met één van beide suppletieformulieren.
Belastingrente en boete
Stelt u bij het opmaken van uw jaarstukken vast dat u nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoeft u geen belastingrente te betalen als u de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. U kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016.
Btw-bedrag minder dan € 1.000?
Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan € 1.000? Dan hoeft u geen suppletieformulier in te dienen. U mag deze btw dan verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.
Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

1. Geactualiseerde handleiding WBSO beschikbaar

Hebt u klanten die gebruik maken van de fiscale regeling WBSO? De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de handleiding Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor 2017 gepubliceerd.Via de WBSO kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.In de handleiding staat alle informatie die nodig is als een werkgever gebruik wil maken van de WBSO. De wijzigingen uit het Belastingplan 2017 zijn in de handleiding verwerkt.

  • 1
  • 2