2. Besluit na WOB-verzoek om bestuurlijke informatie over de Wet DBA

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën informatie openbaar gemaakt die betrekking heeft op de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA).
De stand van zaken is als volgt:
 
1. Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten per 19 april 2017: 7443.

2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 1566.

3. Het aantal afgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2637.

4. Het aantal nog te behandelen modelovereenkomsten per 19 april 2017: 811.
Op een aantal nieuw binnen gekomen overeenkomsten na zijn alle ingediende overeenkomsten in behandeling.

5. Het aantal afgebroken modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2429.
Afgebroken overeenkomsten zijn overeenkomsten die uiteindelijk geen eindoordeel krijgen. Het gaat hier o.a. om de volgende situaties: indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst, indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model, indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.

6. De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject: 14 weken.