3. Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017

In de Staatscourant van 22 mei 2017, nr. 28138 is de Regeling van de Minister vanSZW van 15 mei 2017, nr. 2017-0000078933, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gepubliceerd.
Abusievelijk is daar in de toelichting bij het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 bij een 20 jarige met een staffelingspercentage van 70 in de kolom per week een bedrag opgenomen van € 252,85. Dit bedrag per week moet echter met ingang van 1 juli 2017 zijn € 252,90.
Deze rectificatie heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) bruto bedragen per uur van een 20 jarige.
Vanaf 1 juli 2017 heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder (was 23 jaar of ouder) recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2017:

• per maand: € 1.565,40;

• per week: € 361,25;

• per dag: € 72,25.