7. Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen.
Het ministerie van SZW heeft de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar gesteld. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.
De digitale tolkit kunt u raadplegen via deze link:

https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox