1. Nieuwe transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 nieuwe strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs - zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten - die voor hun cliënten fiscale planningconstructies opzetten en promoten.
 
Grensoverschrijdende fiscale planningconstructies met bepaalde eigenschappen of zogenaamde "wezenskenmerken" die tot inkomstenverlies voor de overheid kunnen leiden, zullen straks automatisch bij de belastingautoriteiten moeten worden gemeld voordat er gebruik van wordt gemaakt.
De Commissie heeft belangrijke wezenskenmerken in kaart gebracht, zoals het gebruik van verliezen om de verschuldigde belastingen te beperken, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes, of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur.


De verplichting om een grensoverschrijdende regeling die een of meer van deze wezenskenmerken vertoont, te melden, komt te liggen bij:

- de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aan een onderneming of particulier heeft aangeboden om te implementeren en te gebruiken;

- de onderneming of particulier aan wie het advies is verstrekt, wanneer de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aanbiedt, niet in de EU is gebaseerd, of wanneer hij door beroeps- of geheimhoudingsregels is gebonden;

- de onderneming of particulier die de grensoverschrijdende regeling implementeert wanneer deze door eigen belastingadviseurs of advocaten is opgezet.


De lidstaten zullen de inlichtingen die zij over fiscale planningconstructies ontvangen, automatisch uitwisselen via een centraal gegevensbestand, waardoor zij snel op de hoogte zullen zijn van nieuwe risico's van belastingontwijking en maatregelen zullen kunnen nemen om schadelijke constructies te blokkeren. De verplichting om een regeling te melden, betekent niet automatisch dat deze schadelijk is maar alleen dat de belastingautoriteiten ze van naderbij moeten bekijken. Voor de bedrijven die de transparantieregels niet nakomen, zullen de lidstaten doeltreffende en ontradende sancties moeten invoeren, als een krachtig nieuw afschrikmiddel tegen al wie fiscaal misbruik aanmoedigt of faciliteert.


De nieuwe regels zijn alomvattend: zij gelden voor alle intermediairs, alle constructies die schadelijk kunnen zijn, en alle lidstaten. Nadere informatie over elke fiscale regeling die een of meer wezenskenmerken vertoont, zal aan de belastingautoriteit van het thuisland van de intermediair moeten worden gemeld binnen vijf dagen nadat de regeling aan een cliënt ter beschikking werd gesteld.

(Persbericht Europese Commissie, nr. IP/17/1663)