5. Belastingdienst in gesprek met maatschappelijk dienstverleners

De Belastingdienst organiseerde de afgelopen periode een reeks ‘dialoogsessies’ met maatschappelijke organisaties om de samenwerking voor en tijdens de aangifteperiode te bespreken. De laatste in een reeks van 7 sessies vond vrijdag 17 juni plaats in Groningen. 
Aan een dialoogsessie die onlangs in Utrecht is gehouden namen 25 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel. De meeste van hen vulden tijdens de campagne zelf actief aangiftes in namens bijvoorbeeld seniorenorganisaties, vluchtelingen- en migrantenwerk of wijkbureaus. Van hen kwamen vooral praktische vragen en suggesties.

Complimenten voor ICT

Zo wees Lucía Lameiro García van Netwerk Organisatie Oudere Migranten (NOOM) op het probleem dat zich voordoet bij hulp aan huis als mensen geen internet hebben. “Ook het nog niet digitaal beschikbare M-biljet, voor wie tijdelijk in Nederland verblijft, wil ik graag als verbeterpunt noemen.” Daarnaast complimenteerde ze met name de ICT-mensen van de Belastingdienst: “Vorig jaar hadden we nog problemen met de toegankelijkheid van de aangiftesite, nu op een enkel incident na niet meer.”

Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen
De Belastingdienst ondersteunt het werk van maatschappelijke organisaties onder andere door het online Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen. Dit online platform biedt lesmodules over de inkomstenbelasting en toeslagen en informatie over actuele regelgeving, wijzigingen, nieuws en verstoringen. Het Kennisnetwerk trok inmiddels ruim 22.000 unieke bezoekers, met een piek tot 1.500 bezoekers per dag in de maanden januari en februari 2017.