6. Kamerdebat over extra intensivering toezicht en invordering

Tijdens het mondelinge vragenuur op 20 juni 2017 is de staatssecretaris van Financiën door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld omdat hij de Kamer informatie zou hebben onthouden over het intensiveren van toezicht en de invordering. 

In 2012 trok het kabinet € 168 miljoen extra uit om extra controles in te voeren op belastingplichtigen. Het ging om extra geld voor de FIOD voor controles op privépersonen, maar ook op de btw bij grote en kleine bedrijven.
Dat deed het kabinet omdat de Tweede Kamer haar gevraagd had om met voorstellen te komen om met een klein beetje extra intensivering en toezicht een meervoud op te halen van misgelopen belasting.
De Kamer heeft meerdere keren gevraagd om de relevante beleidsstukken en het pakket aan maatregelen, maar ontving deze naar eigen zeggen nooit.
Maar onlangs was er een WOB-verzoek van Trouw en het FD.
In dat WOB-verzoek zat ineens de hele business case. Dit was de reden waarom de staatssecretaris zich op 20 juni 2017 nader moest verantwoorden. 

Volgens de staatssecretaris was er een goede reden om conform de oproep van de Kamer extra te investeren in toezicht en invordering. 
De openbaar gemaakte business case komt echter uit één van de ADR-rapporten (Rapporten Auditdienst Rijk) waarin deze werd besproken en getoetst. Die rapporten ontvangt de Kamer lang niet altijd, maar het kabinet heeft besloten om alle ADR-rapporten voortaan naar de Kamer te sturen. 

Voorts gaf de staatssecretaris aan dat hij de Kamer gaat melden wat hij denkt dat de zogenaamde Investeringsagenda aan extra belastinginkomsten zal gaan opleveren in de komende periode en wat voor investeringen daarvoor nodig zijn. Het tweede is dat hij een handhavingsbrief gaat maken, waarin hij duidelijker politiek verantwoording aflegt en duidelijker inzicht geeft aan de Kamer in de keuzes door de Belastingdienst bij de handhaving, dus de spreiding over segmenten maar ook de aanpak.