7. Fiscale fraudezaak; een ontbonden rechtspersoon is geen belasting verschuldigd

X staat terecht voor het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting over de jaren 2007 en 2008 ten name van een fiscale eenheid.

Aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid werd in deze jaren echter niet (meer) voldaan omdat de feitelijke vestigingsplaats van de fiscale eenheid in 2005 naar België was verplaatst. Bovendien was X eveneens in 2005 in België gaan wonen. Daarmee werd niet meer voldaan aan het vestigingsvereiste en het woonplaatsvereiste. 

De fiscale eenheid was daarom al voor 2007 ontbonden en een niet (meer) bestaande belastingplichtige is geen omzetbelasting verschuldigd, oordeelt de strafkamer van Hof Den Bosch. 

Nu op de voet van artikel 6 AWR de Belastingdienst de fiscale eenheid op haar naam heeft uitgenodigd tot het doen van aangiften, bestond ingevolge artikel 8 AWR de plicht deze aangiften in te dienen. Daarbij had echter kunnen en moeten worden volstaan met de opmerking dat en waarom de fiscale eenheid niet meer bestond en derhalve geen omzetbelasting was verschuldigd.
Aldus kan bij gebreke van het bestaan van de fiscale eenheid niet wettig en overtuigend worden bewezen dat het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte er telkens toe strekte dat te weinig belasting werd geheven. Daarom wordt X van het aan hem ten laste gelegde vrijgesproken.
(Hof Den Bosch, nr. 20-000379-15)