8. Geen negatief loon als werkgever lening niet terugbetaalt


X heeft een vordering op werkgever A. A kan de niet aflossen. Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat dit voor X geen negatief loon vormt. 
In 2007 en 2008 is X bij A in dienstbetrekking. In deze periode is het nettoloon voor een bedrag van € 38.000 niet aan haar uitbetaald. A heeft loonheffing ingehouden en afgedragen. X heeft het brutoloon aangegeven in haar aangiften inkomstenbelasting. 
Op 1 augustus 2008 heeft X de loonvordering omgezet in een geldlening om het faillissement van A te voorkomen. X hoopt zo haar baan te kunnen behouden. A heeft nooit afgelost of rente betaald en is in 2011 failliet verklaard. De dienstbetrekking van X is daardoor beëindigd. X heeft haar vordering uit de geldlening aangemeld bij de curator. In 2012 is duidelijk dat deze vordering niet zal worden voldaan. X geeft daarom in haar aangifte inkomstenbelasting 2012 een negatief loon aan van € 38.000. De inspecteur gaat hier niet mee akkoord.
Hof Arnhem-Leeuwarden volgt de inspecteur. X heeft de loonvordering omgezet in een geldlening aan de werkgever. Hiermee heeft de loonvordering de sfeer van de dienstbetrekking verlaten. De geldlening hoort in box 3. De waardeontwikkeling van de geldlening hoort daarom ook in box 3. Er is daarom geen sprake van negatief loon.
Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:4933

7. Bij vrijwilligersregeling uitgaan van bruto bedrag


Als een brutovergoeding het maximumbedrag van de vrijwilligersregeling overschrijdt, is die regeling niet van toepassing. Ook een gedeeltelijke vrijstelling is niet mogelijk.
X heeft als secretaris werkzaamheden verricht voor een stichting. Hij heeft hiervoor € 2.080 ontvangen, waarop € 1.082 aan loonheffingen is ingehouden. 
In zijn aangifte inkomstenbelasting heeft X de vergoeding tot een bedrag van € 1.500 aangemerkt als vrijgestelde vrijwilligersvergoeding en het restant aangegeven als inkomsten uit werk. De inspecteur is afgeweken van de aangifte en heeft de € 1.500 in de heffing betrokken.
In geschil is of het bedrag van € 1.500 kan worden aangemerkt als een vrijgestelde vergoeding ingevolge de vrijwilligersregeling. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de maximumvergoeding een bruto- en geen nettovergoeding is. Omdat het bruto bedrag meer dan € 1.500 bedraagt, is de vrijwilligersvergoeding niet van toepassing. Voor gebruik van een gedeeltelijke toepassing van de vrijwilligersvergoeding, biedt de wet geen ruimte. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: ECLI:NL:RBZWB:2017:3380

6. Checklist voor werken met uitzendbureaus

Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.
Een bedrijf dat uitzendkrachten inhuurt is mede verantwoordelijk voor werken volgens de wet- en regelgeving door het uitzendbureau. Een bedrijf kan in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft.
Aan de hand van 9 punten kunnen inleners het uitzendbureau beoordelen waarmee zij werken. Verder wordt duidelijk welke punten de inlener zelf nog op orde moet brengen. Als aan alle 9 punten uit de checklist is voldaan dan is de kans een stuk groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt.
In de checklist zijn onder meer de volgende punten opgenomen:
- juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel
- het gebruik van een g-rekening
- betalen van een eerlijk loon
- het controleren van de identiteit van de uitzendkracht.
De checklist vindt u op checklistuitzendbureaus.nl.

Let op: 
Zowel de inlener als het uitzendbureau zelf moeten regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden.

In de factsheet Eerlijk werk door uitzendbureaus beschrijft de inspectie SZW de resultaten over 2016 van inspecties in de uitzendbranche en bij bedrijven die uitzendkrachten inhuurden.

5. Webinar beschikbaar over belastingen bij webshops


Hoe zit het met de btw, inkomstenbelasting en import en export voor internationale webshops? Het webinar ‘Belastingen voor mijn (internationale) webshop’ is nu als opname beschikbaar op ondernemersplein.nl. Ferry Hoogerheijde van de Belastingdienst licht hierin de fiscale aspecten toe en geeft tips.
Het webinar vond plaats tijdens het Online StartersEvent van de KvK op 24 mei, waar ook de Belastingdienst aan meedeed.
Interesse? Bekijk het webinar via:
https://www.ondernemersplein.nl/onlineleren/belastingen-voor-mijn-internationale-webshop/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_content=op_nederland&utm_campaign=tweets%2522%20%255Ct%20%2522_blank

4. Checklist 'Starten met bedrijf aan huis


Hebt u klanten die een bedrijf aan huis willen beginnen? Waar moet de startende ondernemer rekening mee houden? Op ondernemersplein.nl vindt u een handig overzicht om de ondernemer op weg te helpen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Een bedrijf aan huis. Mag dat?
• Is het huis wel geschikt voor een bedrijf?
• Welke aftrekposten zijn er voor een bedrijf aan huis?
• Hoe zit het met personeel?
• Met welke kosten moet u rekening houden?
• En hoe zit het eigenlijk met wetten en regels?
Bekijk de checklist op ondernemersplein.nl

  • 1
  • 2