8. Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar

Er zijn zoveel problemen met de ict-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ict-problemen.
Nu blijkt dat de Belastingdienst in een interne evaluatie ook zelf signaleert dat er grote problemen zijn. "De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd", staat in de evaluatie. De kennis van de huidige, vaak oude, computersystemen wordt steeds schaarser doordat mensen die ermee kunnen werken met pensioen gaan of bij de fiscus zijn vertrokken. Een groot deel van de systemen voldoet niet meer, maar vernieuwing blijft uit.

Millenniumbug
De fiscus gebruikt zo'n zeshonderd ict-systemen, die vaak niet op elkaar aansluiten. Enkele tientallen daarvan hebben het stempel 'opruimen' gekregen. Zo moet volgens de documenten die in bezit zijn van de Volkskrant, nog een systeem worden 'opgeruimd' om de gevolgen van de millenniumbug op te vangen.
Er zijn ook goede resultaten geboekt, zoals de vooringevulde aangifte, waarmee de Nederlandse fiscus wereldwijd vooroploopt. Maar als de ict niet werkt, dan kunnen grote problemen ontstaan. Daardoor krijgen grote aantallen belastingbetalers bijvoorbeeld verkeerde brieven, onjuiste aanslagen of onterechte foutmeldingen.
Er zijn al jaren problemen bij de Belastingdienst, niet alleen met de computersystemen. Een vertrekregeling bij de fiscus liep uit de hand. Met de financieel zeer aantrekkelijke regeling vertrokken juist de beste mensen, terwijl veel mensen die eigenlijk weg hadden moeten gaan bleven. De regeling was overigens achter de rug van staatssecretaris Wiebes opgesteld.

 

7. 21% btw voor de levering van een maagballon

Een maagballon die gebruikt wordt om het hongergevoel weg te nemen door de maag gedeeltelijk te vullen, is geen katheter. Daarom is de levering van een maagballon belast met 21% btw. Dit heeft de Belastingdienst bekend gemaakt.
De maagballon bestaat uit een ballon met daaraan gekoppeld een vuldraad. De ballon vult de maag gedeeltelijk op en neemt daardoor het hongergevoel weg. De gebruiker slikt de lege ballon met vuldraad in. Het uiteinde van de vuldraad blijft in de mond achter. Via de vuldraad wordt de ballon met water gevuld. Daarna wordt de vuldraad losgetrokken en weggegooid.
Een katheter is een buis die door een opening in het menselijk lichaam wordt gebracht om (vloei)stoffen in of uit het lichaam te vervoeren. De levering van een katheter is belast met 6% btw. Hoewel de vuldraad van een maagballon voldoet aan de kenmerken van een katheter, is de draad alleen maar een (hulp)onderdeel van het product maagballon. De maagballon zelf is niet bedoeld voor het vervoer van (vloei)stoffen en is daarom geen katheter. Daarom is de levering van een maagballon belast met 21% btw.
(Bron: belastingdienst)

6. Contact per e-mail namens belastingplichtige? Machtiging vereist

Als de Belastingdienst u om gegevens van uw klant vraagt, kunt u op verschillende manieren in contact komen. U kunt bijvoorbeeld per post reageren op de vragen van de Belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om per e-mail te reageren. In dat geval is een machtiging van de belastingplichtige een eerste vereiste.
In de machtiging geeft de belastingplichtige zijn akkoord voor het e-mailcontact tussen u als fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst. Zonder meegestuurde machtiging van de belastingplichtige neemt de Belastingdienst uw e-mail en de ingestuurde correspondentie niet in behandeling.

Wanneer e-mail?

U kunt alleen mailen met de Belastingdienst wanneer u een e-mailadres krijgt. Deze geeft de Belastingdienst op 2 manieren:
• De Belastingdienst belt u en vraagt of u via e-mail contact wilt hebben over een bepaalde zaak. Als u dat wilt, krijgt u een e mailadres van de medewerker.
• De Belastingdienst stuurt u een brief over een bepaalde zaak. Daarin staat een e mailadres dat u kunt gebruiken voor contact over deze zaak.
Voordat de Belastingdienst stukken aan u mailt, moet u uw e-mailadres bevestigen.
(Bron: Belastingdienst)

 

5. Vraag buitenlandse btw 2016 terug vóór 1 oktober 2017

Heeft uw klant in 2016 btw betaald in een ander EU-land? Vraag dan voor uw klant vóór 1 oktober 2017 de btw terug. Als uw verzoek na 30 september 2017 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt.
U kunt voor uw klant btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden:
• de onderneming is in Nederland gevestigd

• in het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, wordt geen btw-aangifte gedaan

• de goederen en diensten zijn gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten
U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.
U moet toestemming hebben van uw klant om namens hem te handelen. 
Alles over het terugvragen van buitenlandse btw vindt u op de pagina Btw terugvragen uit andere EU-landen op de site van de Belastingdienst.


 

4. Toeslagen past inkomensgegevens 2017 aan op grond van actuele informatie


Belastingdienst Toeslagen verstuurt momenteel een brief naar een aantal klanten over aanpassing van hun inkomensgegevens over 2017. Uit nieuwe informatie blijkt dat het actuele inkomen van deze klanten sterk is gestegen. Hieruit volgt herberekening van de toeslag(en). De hoogte van de toeslag verandert bij uitbetaling van het voorschot van september.

Toch een ander inkomen 2017?

Als uw klant toch een ander inkomen over 2017 verwacht dan Belastingdienst Toeslagen gaat gebruiken, kan hij zelf het inkomen wijzigen via Mijn toeslagen. Uw klant kan een nieuwe berekening van het inkomen maken met behulp van de Rekenhulp toetsingsinkomen.
Bij een wijziging voor 1 september volgt een herberekening in september die is gebaseerd op de opgegeven gegevens. Geeft uw klant de wijziging door na 1 september? Dan volgt de herberekening later.

(bron: Belastingdienst)

  • 1
  • 2