1. Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein beschikbaar

In het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) zijn vragen en antwoorden opgenomen over het Lage-inkomensvoordeel (LIV), Jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumloon) en het Loonkostenvoordeel (LKV).In het document worden in totaal 67 veelgestelde vragen beantwoord. Deze vragen zijn gerangschikt per onderwerp.

Het kennisdocument vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl