2. NIRPA publiceert Trendonderzoek Salarisprofessionals

De werkdruk van salarisprofessionals is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat is één van de opvallende uitkomsten van NIRPA’s jaarlijkse Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017.
Daarnaast geeft tweederde van alle salarisprofessionals aan méér werk te hebben dan in 2016. Ook heeft driekwart complexer werk. Bovendien verwacht 70% dat het werk het komend jaar nog zwaarder wordt.

Oorzaken werkdruk

In het Trendonderzoek komen verschillende oorzaken voor de toegenomen werkdruk voorbij. Zo vervullen salarisprofessionals steeds vaker de rol van adviseur over allerlei arbeidsvoorwaarden en –contracten. Maar ook de doorvoering van 2 grote stelselwijzigingen heeft z’n weerslag op het werk van salarisprofessionals: de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). 60% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dat met name de Wwz tot extra werk leidde. Bij de Wet DBA is dit minder, omdat handhaving van de wet vooralsnog is uitgesteld. Het meeste tijd vergt de werkkostenregeling en de uitvoering van gedetailleerde cao’s. 

Datalekken voorkomen

Wat de komende jaren voor meer werkdruk gaat zorgen, is de nieuwe meldplicht rond datalekken. Salarisprofessionals krijgen hier mee te maken, omdat ze met veel privacygevoelige informatie werken. Wel geeft 1 op de 5 deelnemers aan het onderzoek aan dat er voor hen geen procedure is die voorschrijft hoe met datalekken om te gaan.

Salaris neemt toe

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een steeds grotere rol voor salarisprofessionals. De helft is afgelopen jaar benaderd voor een functie elders en driekwart heeft salarisverhoging gehad. Het gemiddelde salaris is gestegen met 2,8% tot € 45.500 aan brutosalaris. Daarnaast is meer geld voor opleidingen beschikbaar. Het budget voor vakontwikkeling is met € 300 naar € 1.500 gestegen.

Het is de tweede keer dat NIRPA een groot onderzoek onder salarisprofessionals heeft gehouden. In totaal namen aan het onderzoek ruim 1.000 respondenten deel.