7. Gratis workshop over opstellen jaarrekening in XBRL

XBRL Nederland houdt op dinsdag 28 november een gratis workshop voor accountants en opstellers van jaarrekeningen over XBRL-jaarrekeningen middelgroot. 
Vanaf boekjaar 2016 moeten micro- en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren in het XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt die verplichting ook voor de meeste middelgrote rechtspersonen. 
Met het oog hierop houdt XBRL Nederland een gratis bijeenkomst op 28 november 2017 over XBRL jaarrekeningen middelgroot. Het doel is om opstellers en accountants kennis te laten maken met XBRL en ze te informeren over hun rol hierin. 
Meer informatie over programma, locatie en inschrijving vindt u op de website van XBRL Nederland