8. Belastingkantoor moet afwijzing verzoek om kostenvergoeding beter motiveren

X (verzoeker) heeft zich bij het GBLT (Belastingkantoor Locosensus-Tricijn) beklaagd over de telefonische bereikbaarheid en heeft om vergoeding van zijn gemaakte telefoonkosten (€ 10) gevraagd. Het GBLT erkent dat er sprake was van een tijdelijke slechte telefonische bereikbaarheid en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. De klacht is gegrond verklaard. Het GBLT weigert echter om de gemaakte telefoonkosten te vergoeden, omdat de klachtenprocedure geen regeling voor kostenvergoeding kent. X heeft over deze weigering een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. 
De Nationale ombudsman beoordeelt niet of het GBLT de gemaakte telefoonkosten moet vergoeden maar beoordeelt of het overheidsorgaan de claim behoorlijk heeft behandeld. 
De Nationale ombudsman vindt het aanbieden van verontschuldigingen getuigen van een coulante opstelling. Het GBLT heeft zijn weigering om de gemaakte telefoonkosten te vergoeden echter onvoldoende gemotiveerd. De onderzochte gedraging van het GBLT is dan ook niet behoorlijk. 
De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van een goede motivering. 
(Rapport nationale ombudsman, nr. 2017/108)