6. Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen vóór 14 december doorgeven

De belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: 

Hebt u klanten voor wie u de aangifte loonheffingen indient? En wilt u het aangiftetijdvak wijzigen? Dit kan 1 keer per kalenderjaar. Als u het tijdvak wilt wijzigen per 1 januari 2018, moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ vóór 14 december binnen zijn bij de Belastingdienst.

Op het formulier geeft u aan welk aangiftetijdvak u voor het volgende jaar wilt gebruiken.

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover u de aangifte loonheffingen moet doen. Dit is meestal een periode van een kalendermaand of van 4 weken. Bij een aangiftetijdvak van 4 weken begint het 1e aangiftetijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste aangiftetijdvak altijd op 31 december. De 1e en 13e aangifteperiode lopen dus niet gelijk met de 1e en 13e loonperiode.

Een ander aangiftetijdvak dan een maand of 4 weken geldt voor: 

  • personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen (aangiftetijdvak is een halfjaar)
  • personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van een persoonsgebonden budget voor zorg (aangiftetijdvak is een jaar) (zie paragraaf 16.13 Handboek loonheffingen
  • meewerkende kinderen (aangiftetijdvak is een jaar) (zie paragraaf 16.11 Handboek loonheffingen)

Let op!
Als het formulier uiterlijk op 14 december bij de Belastingdienst binnen is, geldt het nieuwe aangiftetijdvak vanaf het eerste tijdvak van het volgende jaar. Ontvangt de Belastingdienst het formulier ná 14 december, dan gaat het nieuwe aangiftetijdvak een jaar later in.