3. Subsidieplafond asbestdaken bereikt


Ruim 8.000 particulieren, bedrijven, non-profit- en overheidsinstellingen vroegen in 2017 subsidie aan voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee is het budget van
€ 26,2 miljoen van dit jaar opgesoupeerd. 


U kunt subsidieaanvragen voor 2017 nog gewoon indienen. RVO.nl neemt de aanvragen per 1 januari 2018, zodra het nieuw budget beschikbaar is, weer in behandeling. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidieregeling in het leven geroepen om het vervangen van asbestdaken te versnellen. Deze zijn namelijk vanaf 2024 verboden.
Meer informatie over de subsidieregeling asbestdaken vindt u op RVO.nl.

2. SVB start informatieactie ‘AOW in het buitenland’


Wie in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vaak recht op een AOW-uitkering. Ook na verhuizing naar een ander land. Niet iedereen die uit Nederland is vertrokken, is echter op de hoogte van zijn of haar AOW-rechten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) start nu met extra acties om (toekomstige) AOW-gerechtigden in het buitenland (beter) te informeren.
Dat doet zij onder meer door:
• Nederlandse verenigingen en media in het buitenland te benaderen met informatie voor (toekomstige) AOW’ers
• deze informatie te delen met ambassades
• goede voorlichting aan mensen die van plan zijn om Nederland te verlaten (via website en social media)
• mensen die hun AOW niet hebben aangevraagd en waar adresgegevens van bekend zijn, gericht te benaderen
Om AOW’ers te bereiken werkt de SVB al intensief samen met verbindingsorganen in het buitenland. Zij wijzen mensen op hun AOW-rechten in Nederland en regelen in veel gevallen de aanvraag hiervan.

1. Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009

De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. 

Wel moet de ontbinding van de vof voor derden kenbaar zijn, bijvoorbeeld door publicatie in het handelsregister. Ook indien de inspecteur op een andere manier op de hoogte raakt van de ontbinding, vervalt de mogelijkheid van beboeting. Indien de inspecteur dit niet wist maar wel aanwijzingen heeft voor de ontbinding moet hij daarnaar onderzoek verrichten.

Ontbinding van de vof belet niet dat een boete wordt opgelegd aan degene die opdracht tot of feitelijk leiding heeft gegeven aan het beboetbare feit. De belastingaanslag zelf wordt niet aangetast door de ontbinding van de vof.
Voor belastbare feiten begaan voor 1 juli 2009 is beboeting van een ontbonden vof nog wel mogelijk.
Het verschil is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 juli 2009 van de vierde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht waarbij voor dergelijke gevallen wordt aangesloten bij het wetboek van Strafrecht.

  • 1
  • 2