7. Schenkingsvrijstelling eigen woning; effecten op de hypotheekschuld


Ongeveer driekwart van de Nederlanders die in de jaren 2013 en 2014 geld geschonken hebben gekregen voor de eigen woning, hebben dit benut om op de hypotheek af te lossen.
 Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer met analyse van belastinggegevens leert dat jongeren die geld geschonken kregen dit vooral gebruiken om een huis te kopen, terwijl ouderen vooral op de hypotheek aflosten. De zogenoemde schenkingsvrijstelling eigen woning is sinds begin van dit jaar veranderd: alleen ontvangers tot 40 jaar komen er nog voor in aanmerking. In het onderzoek gaat de Algemene Rekenkamer in op de mogelijke gevolgen van deze aanpassing.
 Deze belastingmaatregel heeft bijgedragen aan een lagere hypotheekschuld in Nederland en minder hypotheken die ‘onder water staan’.