4. Bijtellingspercentages auto 2011 - 2020

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages zoals die gelden van 2011 tot en met 2020.

Het overzicht is ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:
1. Uitstoot 0 gram
2. Uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
3. Uitstoot hoger dan 50 gram

Algemeen bijtellingspercentage
Voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%.

Alleen voor auto’s met een datum eerste toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

 1. Uitstoot 0 gram
  Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 bedraagt de verlaging 18%, per saldo bijtelling 7%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode bedraagt de verlaging 18%, per saldo dus een bijtelling van 7% voor de resterende maanden van  2017, en voor het jaar 2018.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 21% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode blijft het algemene bijtellingstarief voor deze auto op 25% en met ingang van 1-1-2019 bedraagt de verlaging voor niet-waterstofauto’s maximaal
€ 9.000 (18% x € 50.000).

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%.
Verlaging van 18%% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg. Vanaf 1-1-2021 bestaat er voor nieuwe auto's (met een datum 1e toelating vanaf 1-1-2021) geen recht meer op verlaging van de bijtelling. Dat geldt ook voor alle oudere auto's zodra de 1e 60 maandenperiode is verstreken.

 1. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram
  Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 geen verlaging, per saldo bijtelling 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2016
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Vanaf 1-1-2017 bestaat er geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 22%.

 1. Uitstoot hoger dan 50 gram
  De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2- uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt .Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel of geen diesel auto’s.

  Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012
  Als er sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20%  (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt er een overgangsregeling.

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018:

a.  Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel
b.  Datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na  1-7-2012
c.  Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012

In 1 situatie geldt de verlaagde bijtelling ( volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017
Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012 en zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel op of na 1 juli 2012. 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-7-2012  en vóór 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op: Voor een auto met 1ste tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde  uitstootgrenzen van 1 juli 2017.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%. Geen recht op verlaging.

Tabel bijtellingspercentages auto 2011-2020

Jaar

CO2

Korting

Bijtelling

 

 

 

 

2011

algemeen bijtellingspercentage

 

25%

       
 

max 95 gr diesel

11%

14%

 

meer dan 95 t/m 116 gr diesel

5%

20%

       
 

max 110 gr geen diesel

11%

14%

 

meer dan 110 t/m 140 gr geen diesel

5%

20%

       
       

 Alle auto's met 1ste tenaamstelling vóór 1-1-2012

 

0 t/m 50 gr

25%

0%

       

2012

algemeen bijtellingspercentage

 

25%

       
 

zonder uitstoot

25%

0%

       

1-1-2012 tot 1-7-2012

0 t/m 50 gr diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 95 gr diesel

11%

14%

 

meer dan 95 gr tot en met 116 gr diesel

5%

20%

 

meer dan 116 gr diesel

0%

25%

       
 

0 t/m 50 gr geen diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 110 gr geen diesel

11%

14%

 

meer dan 110 gr tot en met 140 gr geen diesel

5%

20%

 

meer dan 140 gr geen diesel

0%

25%

       
       

 Nieuwe uitstootgrenzen vanaf 1-7-2012

       

1-7-2012 tot 1-1-2013

0 tot en met 50 gr diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 91 gr diesel

11%

14%

 

meer dan 91 gr tot en met 114 gr diesel

5%

20%

 

meer dan 114 gr diesel

0%

25%

       
 

0 tot en met 50 gr geen diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 102 gr geen diesel

11%

14%

 

meer dan 102 gr tot en met 132 gr geen diesel

5%

20%

 

meer dan 132 gr geen diesel

0%

25%

       

2013

algemeen bijtellingspercentage

 

25%

       
 

0 tot en met 50 gr diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 88 gr diesel

11%

14%

 

meer dan 88 gr tot en met 112 gr diesel

5%

20%

 

meer dan 112 gr diesel

0%

25%

       
 

0 tot en met 50 gr geen diesel

25%

0%

 

meer dan 50 gr tot en met 95 gr geen diesel

11%

14%

 

meer dan 95 gr tot en met 124 gr geen diesel

5%

20%

 

meer dan 124 gr geen diesel

0%

25%

       

2014

algemeen bijtellingspercentage

 

25%

       
 

zonder uitstoot

21%

4%

 

0 tot en met 50 gr diesel

18%

7%

 

meer dan 50 gr tot en met 85 gr diesel

11%

14%

 

meer dan 85 gr tot en met 111 gr diesel

5%

20%

 

meer dan 111 gr diesel

0%

25%

       
 

 zonder uitstoot

 21%

 4%

 

 0 tot en met 50 gr geen diesel

 18%

 7%

 

 meer dan 50 gr tot en met 88 gr geen diesel

 11%

14% 

 

 meer dan 88 gr tot en met 117 gr geen diesel

 5%

20% 

 

 meer dan 117 gr geen diesel

 0%

25% 

       

 2015

 algemeen bijtellingspercentage

 

 25%

       
 

 Vanaf 2015 geen onderscheid meer tussen diesel of geen diesel

       
 

 zonder uitstoot

 21%

4% 

 

 0 tot en met 50 gr

 18%

7% 

 

 meer dan 50 gr tot en met 82 gr

 11%

14% 

 

 meer dan 82 gr tot en met 110 gr

 5%

20% 

 

 meer dan 110 gr

 0%

25% 

       

2016

algemeen bijtellingspercentage

 

25%

       
 

zonder uitstoot

21%

4%

 

0 tot en met 50 gr

10%

15%

 

meer dan 50 gr tot en met 106 gr

4%

21%

 

meer dan 106 gr

0%

25%

       
       

DET 2017

algemeen bijtellingspercentage

 

22%

       
 

zonder uitstoot

18%

4%

 

zonder uitstoot waterstof

18%

4%

 

meer dan 0 gr

0%

22%

       

2018

algemeen bijtellingspercentage

 

22%

       
 

zonder uitstoot

18%

4%

 

zonder uitstoot waterstof

18%

4%

 

meer dan 0 gr

0%

22%

       

2019

algemeen bijtellingspercentage

 

22%

       
 

zonder uitstoot

18% maximaal € 9000,- korting

 

zonder uitstoot waterstof

18%

4%

 

meer dan 0gr

0%

22%

       

2020

algemeen bijtellingspercentage

 

22%

       
 

zonder uitstoot

18% maximaal € 9000,- korting

 

zonder uitstoot waterstof

18%

4%

 

meer dan 0 gr

0%

22%