3. Energie- en schoonmaakkosten behoren tot privésfeer

X (belanghebbende) drijft samen met haar echtgenoot in vof-vorm een onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit de opvang in gezinsvorm van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met een beperking. De opvang vindt plaats in de woning van X en haar echtgenoot. De woning is in zijn geheel aangemerkt als privévermogen.
X heeft in de jaren 2011 en 2012 huisvestingskosten ten laste van de winst uit onderneming gebracht. De Inspecteur staat de aftrek niet toe en dat achtte Rechtbank Gelderland terecht.
In hoger beroep is bij Hof Arnhem-Leeuwarden alleen nog in geschil of de extra energie- en schoonmaakkosten tot de ondernemings- dan wel privésfeer behoren.
Volgens het Hof houden de onderwerpelijke energie- en schoonmaakkosten verband met de tot het privévermogen behorende woning. Deze kosten vallen derhalve in de privésfeer. Anders dan X voorstaat, komen deze kosten niet in mindering op de ondernemingswinst.
(Hof Arnhem-Leeuwarden, nrs. 16/01389 t/m 16/01392)