7. Fouten in overzichten uitstelverzoeken

Er zijn onjuiste overzichten verstuurd aan een aantal belastingconsulenten. De dagtekening van deze foutieve overzichten is 2 maart 2018.
Het gaat om 'afgewezen en niet in behandeling genomen uitstelverzoeken' inkomstenbelasting 2017 en vennootschapsbelasting 2017. Dit is een deel van de 'Uitstelregeling belastingconsulenten'.
In de overzichten staan enkele uitstelverzoeken betiteld als afgewezen, waarvoor de Belastingdienst wel uitstel heeft verleend. Op dit moment onderzoekt de Belastingdienst of nog meer onjuiste gegevens in deze overzichten verstuurd zijn.
Heeft deze verstoring u geraakt? Dan informeert de Belastingdienst u zo spoedig mogelijk.