1. Special: Hoe gaat de Belastingdienst om met persoonsgegevens?

De Belastingdienst heeft één van de grootste gegevensverzamelingen binnen de overheid om zijn wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dit zijn veelal gegevens van natuurlijke personen, rechtspersonen en bedrijven. Persoonsgegevens maken hier onderdeel van uit.

De Belastingdienst ontvangt gegevens van burgers en bedrijven. En de Belastingdienst wint zelf gegevens in bij een groot aantal organisaties binnen en buiten de overheid. Daarnaast verstrekt de Belastingdienst gegevens aan andere overheidsinstanties om deze in staat te stellen hun taken goed uit te voeren.

Het verkrijgen, verwerken en verstrekken van deze gegevens gebeurt binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders en is in de meeste gevallen verplicht. De bescherming van die gegevens is belangrijk; bij de verschillende aspecten van het eigen werk en in de samenwerking met anderen. De Belastingdienst zet steeds stappen om de diverse aspecten rondom het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens verder te verbeteren. Daarvoor heeft de Belastingdienst onder meer onderzoeken lopen om te achterhalen waar en hoe het beter kan.

Gegevens vormen de spil van alle processen; ze zijn de grondstof voor al het werk van de Belastingdienst. Beslissingen over de heffing en invordering van belastingen of het toekennen van toeslagen en keuzes in de handhaving maakt de Belastingdienst op basis van gegevens. Dat doet hij al sinds jaar en dag en steeds meer met behulp van geavanceerde technieken, zoals bij het vooraf invullen van zoveel mogelijk gegevens in de online aangifte. De Belastingdienst investeert in de nieuwe mogelijkheden van data-analyse. Effectief gebruik van gegevens helpt bij het goed inrichten van dienstverlening, maar ook bij het houden van toezicht. Dit zijn dan ook belangrijke thema’s in het veranderprogramma om de Belastingdienst toekomstbestendig te maken.