2. Welke gegevens heeft de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft veel verschillende gegevens. Die gegevens variëren van, naam- en adresgegevens, burgerservicenummers (BSN), inkomens- en vermogensgegevens tot rekening- en telefoonnummers.

Deze gegevens gebruikt de Belastingdienst om zijn wettelijke taken uit te voeren. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf mei 2018 gebeurt dat in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, die de Wbp gaat vervangen.

Om te controleren of de regels voor de bescherming van persoonsgegevens goed door de Belastingdienst worden toegepast en nageleefd, is er een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een interne toezichthouder en heeft een onafhankelijke positie.

De verwerkingen zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren of verstrekken van persoonsgegevens worden gemeld bij de FG. De verschillende meldingen van verwerkingen van de Belastingdienst staan in het register van het ministerie van Financiën.

Voor de verwerking van gegevens die door de Belastingdienst worden verkregen in strafrechtelijk verband gelden de regels van de Wet politiegegevens (Wpg) en de binnenkort in werking te treden Richtlijn dataprotectie strafvorderlijke gegevens.