3. Waar gebruikt de Belastingdienst de gegevens voor?

De Belastingdienst gebruikt de gegevens die hij tot zijn beschikking heeft voor de uitvoering van zijn wettelijke taken: heffen, uitkeren, innen, (goederen)toezicht en (fiscale) opsporing. Ook worden de gegevens gebruikt om de door burgers en bedrijven opgegeven informatie te controleren en eventueel na te heffen, na te vorderen en te straffen. De gegevens mogen alleen voor het doel worden gebruikt, waarvoor ze verkregen zijn.

De Belastingdienst gebruikt gegevens ook om in het kader van zijn wettelijke taken de dienstverlening te verbeteren. Denk aan gegevens die gebruikt worden in de Vooraf ingevulde aangifte (VIA). Meer over de VIA en de aantallen en soorten gegevens staan in een infographic. Ook presenteert de Belastingdienst gegevens in persoonlijke portalen, zoals MijnBelastingdienst en MijnToeslagen. Inkomensgegevens uit de Basisregistratie inkomen worden ook onder Persoonlijke Gegevens in het MijnOverheid-account van de betrokkene getoond.

Een ander voorbeeld is dat de Belastingdienst naam- en adresgegevens van jongeren – of andere belastingplichtigen – gebruikt om hen er op te wijzen dat ze wellicht geld terug kunnen vragen.

Meer weten waarvoor de Belastingdienst gegevens gebruikt? Bekijk het meldingenregister van de Belastingdienst.