4. Wat legt de Belastingdienst vast als je online aangifte doet?

De Belastingdienst krijgt veel gegevens van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden. De meeste mensen doen tegenwoordig online aangifte en regelen ook hun toeslagzaken digitaal. Bij de online aangifte worden inhoudelijke wijzigingen die burgers en bedrijven tussendoor – vóór het inzenden van de aangifte – invullen niet vastgelegd in de systemen van de Belastingdienst.

De gegevens van handelingen zoals inloggen, aantal inlogs, ophalen van de vooraf ingevulde aangifte en ondertekenen van de aangifte worden wel opgeslagen. Het ondertekenen van de aangifte is een wettelijke verplichting en is dus nodig voor het toezicht. De handelingsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om aan te tonen dat de gegevens door de Belastingdienst alleen aan de belastingplichtige of gemachtigden zijn geleverd. Ook worden de handelingsgegevens gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Als uit de loginformatie bijvoorbeeld blijkt dat mensen hun aangifte niet formeel hebben ingestuurd, kan de Belastingdienst vanuit service-oogpunt contact met hen opnemen. Daarmee wordt voorkomen dat mensen hun aangifte te laat insturen en de Belastingdienst ze een aanmaning moet sturen.

Lees meer over het gebruik van anonieme bezoekersgegevens op belastingdienst.nl.