8. Hoe gaat de Belastingdienst met de veranderingen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om?

Op 25 mei 2018, wanneer de AVG daadwerkelijk van kracht is, is een basisniveau van naleving van de AVG gerealiseerd. Met het basisniveau zorgt de Belastingdienst voor een adequate organisatie van het privacy aspect, wordt over gegevensverwerking helder gecommuniceerd en kunnen betrokkenen op een eenvoudige wijze gebruik maken van de aan hen toegekende rechten.

Bij nieuw te ontwerpen processen en informatiesystemen neemt de Belastingdienst de verplichtingen vanuit de AVG uiteraard mee. Om ook alle bestaande ICT-systemen op niveau te brengen is helaas meer tijd nodig dan de periode tot 25 mei 2018. De Belastingdienst houdt hierover contact met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het structureel werken volgens de eisen van de AVG is onderdeel van de invoering van integraal datamanagement bij de Belastingdienst.