1. Definitieve aanslag schenkbelasting 2017 komt later

Hebt u aangifte schenkbelasting voor uw klant gedaan omdat hij in 2017 een schenking kreeg? De Belastingdienst verstuurt de definitieve aanslag schenkbelasting 2017 later dan gebruikelijk. Dit komt door een tegenslag in de automatisering. Degenen die de schenking hebben ontvangen krijgen zo snel mogelijk een brief met meer informatie over de vertraging.

Wanneer legt de Belastingdienst de definitieve aanslag op? Er zijn twee situaties mogelijk.

Heeft uw klant in de aangifte niet om een vrijstelling voor de eigen woning gevraagd? Dan krijgt hij zijn definitieve aanslag eind 2019.
Heeft hij in zijn aangifte wel om een vrijstelling voor een koophuis gevraagd? Dan ontvangt hij zijn definitieve aanslag uiterlijk in 2021.

Als er sprake is van een verzoek voor vrijstelling voor de eigen woning, mag uw klant het bedrag verspreid over 3 jaar besteden. De Belastingdienst controleert pas na afloop van die 3 jaar of is voldaan aan alle voorwaarden voor de vrijstelling. Daarom ontvangt uw klant in dat geval ook pas uiterlijk in 2021 de definitieve aanslag.

Voordat uw klant de definitieve aanslag ontvangt, krijgt hij eerst een voorlopige aanslag. De Belastingdienst heeft daarin overgenomen wat in de aangifte is ingevuld.

Brief
De Belastingdienst doet zijn best om iedereen die een schenking heeft ontvangen ook per brief te informeren over de vertraging. Op 5 april zijn de eerste brieven verstuurd.