5. Behandelschema pakket Belastingplan 2019

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer op 29 maart 2018, is het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 definitief vastgesteld. Het schema ziet er als volgt uit:
• Dinsdag 18 september 2018; Prinsjesdag: Indiening
• Woensdag 26 september 2018: Mogelijkheid tot het houden besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
• Donderdag 4 oktober 2018: Mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
• Woensdag 10 oktober 2018: Inbrengdatum voor het verslag
Herfstreces van vrijdag 19 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018
• Dinsdag 23 oktober 2018: Nota naar aanleiding van verslag
• Maandag 29 oktober 2018: Eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn Kamer
• Donderdag 1 november 2018: Schriftelijke beantwoording vragen naar aanleiding van het eerste wetgevingsoverleg
• Maandag 5 november 2018: Tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en tweede termijn Kamer en regering
• Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: Plenaire behandeling
• Donderdag 15 november 2018: Brief beoordeling moties en amendementen
• Donderdag 15 november 2018: Stemmingen