7. Vereenvoudigde werkwijze voor particulieren die btw terug willen vragen over zonnepanelen

Relevante link;
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willen-vragen-over-zonnepanelen

De Belastingdienst meldt het volgende:

Vereenvoudigde werkwijze voor particulieren die btw terug willen vragen over zonnepanelen

De Belastingdienst past zijn werkwijze aan voor particulieren die btw willen terugvragen over zonnepanelen.

Wat dit precies voor u betekent, hangt af van uw specifieke situatie. Zoek hieronder uw situatie op. En kijk wat u moet doen, of wat wij al voor u doen.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u nog niet aangemeld als ondernemer voor de btw
Doe dat alsnog met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Wanneer wij verder geen vragen hebben, ontvangt u een btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor.

Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen wij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw via het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Maar u hebt nog geen reactie ontvangen van ons
Door de nieuwe werkwijze hebben wij langer nodig dan normaal om uw aanmelding te verwerken. U krijgt in ieder geval een reactie van ons vóór 1 mei 2018.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. Maar u hebt nog geen btw-aangifte gedaan over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht
Hebt u eerder btw-aangifte gedaan over een ander tijdvak? Of in ieder geval nog geen btw-aangifte gedaan over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht? Vraag uw belastingkantoor dan om u een btw-aangifte te sturen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.

Nadat u een btw-aangifte hebt ontvangen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht, vult u deze aangifte in en stuurt hem naar ons. Zo vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor en nog geen teruggaaf van btw over het juiste tijdvak hebt gevraagd.

Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen wij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. U krijgt nog regelmatig btw-aangiften die u moet terugsturen
Bent u alleen maar ondernemer voor de btw omdat u zonnepanelen hebt ? En krijgt u nu nog regelmatig btw-aangiften? Dan stopt dat binnenkort. Hierover krijgt u een brief.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt btw-aangifte gedaan over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Maar uw verzoek om teruggaaf van btw over de zonnepanelen is afgewezen
Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure tegen uw afgewezen verzoek? Dan zal het verzoek om teruggaaf alsnog worden toegekend.

Zit u niet in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht? Of is uw bezwaar of beroep afgewezen? Dan kunt u géén btw meer terugvragen.

Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure die te maken heeft met de btw over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht, maar niet gaat over de teruggaaf van btw op zonnepanelen? U kunt alsnog de btw over de zonnepanelen terugvragen in die procedure.

U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. U start andere ondernemersactiviteiten
Geef dat aan ons door. Hoe u dat doet, leest u bij Startende ondernemer.

U bent vanwege andere activiteiten al geregistreerd als btw-ondernemer en u koopt zonnepanelen
Voor u gelden de normale btw-regels. Daarover leest u meer bij Btw (omzetbelasting).