8. Voortgang oprichting Federatie BelastingRaadgevers; de nieuwe beroepsvereniging voor administratiekantoren

Het Haagse notariskantoor Ellens en Lentze heeft de concept oprichtingsakte van de Vereniging Federatie Belastingraadgevers naar de aspirant bestuurders (Peter Abdala, Ton Meenhuis en Felix Peppelenbosch) toegezonden. De akte zal over twee weken in zijn definitieve vorm openbaar worden gemaakt. Wij streven er naar de vereniging voor deze zomer op te richten.
Administratiekantoren kunnen onderscheid bieden door de verwachtingen (wensen en behoeften) van de klant centraal te stellen, hier naar te luisteren en naar te handelen. Dit alles samen kan worden bestempeld met een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Utopie of binnen handbereik? Dit laatste is het geval. FBR biedt onder andere een kwaliteitshandboek in samenwerking met NOVAK, dagelijks fiscaal nieuws, CAONet, een betaalbare en betrouwbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering, belangenbehartiging, het verzorgen van publiciteit, toegang tot een uitgebreid netwerk van fiscaal specialisten als u ondersteuning voor uw klant nodig hebt, en nog veel meer. Op het lijstje staan thans nog horizontaal toezicht en deelname aan het Becon-overleg. Ook wordt thans gewerkt aan een uniek en actief communicatiesysteem voor u en uw klanten. U kunt uw klanten hiermee snel op de hoogte stellen van wat er speelt of gaat spelen. Tegelijkertijd stellen wij u de relevante dossiers ter beschikking, zodat u uw klanten altijd goed kunt informeren. Wij verwachten dat een dergelijk systeem uw omzet zal kunnen vergroten en dat het eind dit jaar volledig operationeel is. Tot slot nog even dit; uw contributie voor het lidmaatschap van FBR, die bedraagt € 600 op jaarbasis. Wilt u zich dit jaar nog aansluiten bij Federatie BelastingRaadgevers, maar bent u nog lid van een andere beroepsorganisatie? Daarvoor gelden hele soepele voorwaarden. Wij willen uiteraard niet dat u met dubbele lasten komt te zitten. Bel met Felix Peppelenbosch als u meer wilt weten: 06-22233399.