2. Veelverzuimers btw-aangiften ontvangen brief Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 14 april een brief naar ruim 7.400 ondernemers die over meerdere perioden (nog) geen aangifte omzetbelasting hebben gedaan. In de brief staat dat het btw-nummer misschien wordt ingetrokken. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat de betreffende ondernemer is gestopt. Heeft uw klant de brief ontvangen en is zijn onderneming niet gestopt? Dien dan alsnog alle ontbrekende aangiften in of stuur het bij de brief gevoegde antwoordformulier op.

Voor brieven met dagtekening 31 maart heeft u tot 22 april 2018 de tijd om te reageren.
Voor brieven met dagtekening 14 april is de uiterste reactiedatum 6 mei 2018

De genoemde datums gelden zowel voor de in te dienen aangiften als het antwoordformulier.

Digitaal of per post
De ontbrekende aangiften kunt u tot een jaar terug digitaal indienen. Ontbrekende aangiften over perioden langer dan een jaar geleden moet u schriftelijk indienen. Stuur deze aangiften naar:

Belastingdienst
Antwoordnummer 21510
6400 SW Heerlen

Dit adres gebruikt u ook voor het antwoordformulier.

Dit adres gebruikt u ook voor het antwoordformulier.

Lees meer in de brief ‘Voornemen intrekken btw-nummer’