2. Executoriale verkoop toegestaan van door Ontvanger in beslag genomen leaseauto

Luc bv (hierna: Luc) heeft op 15 oktober 2015 een financial leasecontract afgesloten met een leasemaatschappij voor een auto.
Luc had onder andere een openstaande motorrijtuigenbelastingschuld van € 3.312.
Op 16 juni 2017 heeft de Ontvanger met toepassing van artikel 22a IW 1990 executoriaal beslag gelegd op de auto ten laste van Luc.
Op 24 juli 2017 is de auto door de belastingdeurwaarder afgevoerd en in bewaring gegeven.
Na het faillissement van Luc is de auto door de belastingdeurwaarder executoriaal verkocht. De verkoopopbrengst is vervolgens verrekend met de openstaande belastingschuld. De curator is echter van mening dat de Ontvanger hiermee onrechtmatig heeft gehandeld.
Anders dan de curator meent, heeft de Ontvanger volgens Rechtbank Midden-Nederland wel recht van spreken. Artikel 22a IW 1990 kan door de Ontvanger ook worden gebruikt in gevallen als deze. Het artikel is niet beperkt tot het geval dat Luc een katvanger zou zijn, wat zij niet is.
De Rechtbank vindt dat de curator verder niet duidelijk heeft gemaakt hoe de boedel kan zijn benadeeld doordat de Ontvanger deze heeft verkocht. De auto was immers geen eigendom van Luc en behoorde dus niet tot de boedel.