2. Accountantweek: Nieuwe beroepsorganisatie voor klein kantoor en eenpitter

In de praktijk blijkt bij veel kleine administratiekantoren behoefte te bestaan aan een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van kleine administratiekantoren.
Daarom hebben oud-NOAB bestuurders Peter Abdala, Ton Meenhuis en fiscalist Felix Peppelenbosch besloten tot de oprichting van de Federatie BelastingRaadgevers (FBR)
De pas opgerichte FBR maakt zich sterk voor de kleine administratiekantoren in Nederland. Volgens de FBR "een beetje vergeten groep zelfstandige ondernemers".

Vooral de eenpitter in het vizier

Met name de kleine administratie- en belastingadvieskantoren hebben het zwaar. Wat brengt de toekomst, hoe om te gaan met die razendsnel voortschrijdende digitalisering, waar vragen klanten straks eigenlijk nog om? En dan nog die voortdurend veranderende regelgeving, de hoge kwaliteitseisen, de sinds 25 mei geldende Europese privacy wetgeving... Van de ongeveer 10.000 kantoren in het land bestaat een groot deel uit eenpitters en bedrijven met minder dan vijf medewerkers.

Voor die vaak nog niet in een branchevereniging georganiseerde groep wil de hagelnieuwe Federatie BelastingRaadgevers (FBR), opgericht in mei, baken in een steeds onstuimiger zee zijn. Zonder tegen bestaande organisaties aan te willen schoppen. Een nieuwe speler als aanvulling, zeker niet ter vervanging. “We willen er zijn voor die toch een beetje vergeten groep zelfstandige ondernemers die het alleen moet zien te rooien”, zegt Peter Abdala, voorzitter van het FBR-bestuur. “Als eenpitter of eigenaar van een klein administratiekantoor is het lang niet altijd gemakkelijk. Waar moet je heen voor advies op maat, wie geeft antwoorden op vragen die specifiek jouw bedrijf, jouw situatie betreffen? Wij denken dat de Federatie BelastingRaadgevers hier van meerwaarde is.”

Privacy wetgeving


Want de FBR heeft experts in huis die weten waar de pijnpunten van de kleinere kantoren zitten. Bijvoorbeeld als het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Want voor die nieuwe Europese privacywetgeving hebben grote bedrijven specialisten in huis, soms zelfs full time data protection officers. “Er speelt veel rondom de AVG en het is gecompliceerde wetgeving”, weet Abdala, die zelf jarenlang een kantoor leidde. “Wie zijn zaak alleen moet runnen, heeft tijd noch financiële middelen om bijvoorbeeld een data protection officer te raadplegen. De FBR heeft juristen en experts die ook de kleinere spelers in administratie-land van dienst zijn. Want ons netwerk is uitgebreid en wijdvertakt.”

Zo kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op ruim 110 gespecialiseerde fiscalisten die antwoorden kunnen geven op alle fiscale vraagstukken waar FBR-leden tegenaan kunnen lopen. Felix Peppelenbosch, verbonden aan NL Fiscaal en nu ook bestuurslid van FBR: “Algemene vragen, gedetailleerde informatie, antwoorden op maat. Daar staat de Federatie BelastingRaadgevers voor.”

Braakliggend gebied

Ton Meenhuis, ook FBR-bestuurslid, penningmeester en samen met zijn vrouw een kantoor in Almelo runnend: “Dit is braakliggend gebied, en ik praat vanuit de praktijk. Veel collega’s hebben behoefte aan werkprogramma’s, aan advies over de ontwikkelingen op softwaregebied, aan wat blockchain nu eigenlijk voor de branche kan betekenen. En informatie die een eenpitter van de FBR krijgt, kan vervolgens rechtstreeks doorgeven worden aan de eigen klant. Want ook die is vaak kleine zelfstandige en dus geholpen met antwoorden op administratief en fiscaal gebied. Voor een alleszins redelijke jaarlijkse contributie. Natuurlijk bieden wij kwalitatief hoogwaardige cursussen tegen aantrekkelijke prijzen aan, maar wél uitdrukkelijk met de kanttekening dat bij de FBR niets verplicht is. Wij royeren leden niet, omdat ze bepaalde opleidingen niet of nog niet hebben gevolgd en dus PE-punten tekort komen. Federatie BelastingRaadgevers is van mening dat het aan de mensen zelf is om te bepalen hoe ze hun kennis up-to-date willen houden. Dat wij daarbij kunnen en willen helpen, is een vanzelfsprekendheid.”

Om de informatievoorziening voor de leden optimaal te houden, zijn er wekelijkse cao-nieuwsbrieven van CAONet en is er toegang tot een database. Ook het dagelijkse fiscale nieuws van Fiscanet is vrij toegankelijk., net als een klantenwervingssysteem , een klantencontactprogramma en fiscale helpdesk. De eerste FBR-voorzitter, Peter Abdala: “Wij hebben de Federatie BelastingRaadgevers niet opgericht uit het oog van persoonlijk gewin, want het bestuur is onbezoldigd en financieel onafhankelijk. Het was de noodkreet uit de branche zelf die ons in actie deed komen. Tijd en toestroom van leden zullen komende maanden leren of wij beantwoorden aan die roep om hulp en aandacht voor de eenpitters onder de administratiekantoren.”