3. UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging onlangs in debat met de Tweede Kamer over de fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten. Ook ging hij in op hoe UWV omgaat met meldingen en opsporingen van fraude. In het debat lichtte hij de maatregelen toe die UWV met het ministerie van SZW heeft afgesproken om fraude beter te bestrijden. Een paar van die maatregelen zijn intensievere controle op adressen, registratie van tussenpersonen en een extern onderzoek naar de frauderisico’s in de uitvoering van de WW.

UWV en de minister benadrukken dat fraude onacceptabel is en dat die nooit mag lonen. ‘We zien echter dat mensen misbruik maken van ons sociale zekerheidsstelsel,’ zegt Raad van Bestuur-voorzitter Fred Paling. ‘Daarom nemen wij maatregelen om fraude beter te bestrijden, zoals extra inzet van handhaving op controle WW omdat die de afgelopen jaren niet de nodige prioriteit heeft gehad. Deze aanpak stemmen we nauw af met het ministerie van SZW.’
Maatregelen

UWV en het ministerie hebben hard gewerkt om te kijken naar wat voor maatregelen nodig zijn om de fraude met WW-uitkeringen beter te voorkomen en op te sporen.

Hieronder een greep uit de maatregelen die gericht zijn op het beter controleren van adressen en tussenpersonen:

Inschrijving op een adres bij de gemeente (BRP) is leidend
Scherper toezicht op gebruik van verblijf- of correspondentieadres
Beter controleren of iemand echt in Nederland verblijft
Adressen waarop meerdere WW-uitkeringen worden verstrekt, worden nader onderzocht
UWV sluit aan bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Papieren WW-aanvraag wordt aangepast, zodat kan worden aangegeven wat voor soort adres wordt opgegeven
UWV gaat werken aan de registratie van tussenpersonen
Ook komt er overleg met tussenpersonen over mogelijke samenwerking bij voorkomen fraude
Waar nodig meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden, eventueel met tolk

2. Belastingdienst: pas gegevens bij Toeslagen aan

In 2018 attendeert de Belastingdienst in totaal 220.000 burgers erop dat hun inkomen over dit jaar waarschijnlijk wijzigt. Klanten van u met een toeslag kunnen deze week een brief van de Belastingdienst ontvangen. Het advies is om hun gegevens bij Toeslagen aan te passen. 

Voor 400.000 andere burgers heeft de Belastingdienst zelf het inkomen aangepast en de betreffende burgers hierover geïnformeerd. Hierbij zijn inkomensgegevens gebruikt die bij de jaarovergang van 2017 naar 2018 nog niet beschikbaar waren. Zij konden als ze dat wilden zelf de inkomensgegevens weer aanpassen. Het overgrote deel van deze burgers liet de aanpassing van de Belastingdienst echter zo staan.

Wettelijk systeem voorschotten
Belastingdienst/Toeslagen werkt met een wettelijk systeem van voorschotten om de burger tegemoet te komen in de kosten die hij heeft voor zijn zorgpremie, huurwoning of onderhoud of opvang van zijn kinderen. De bedragen van de voorschotten baseren ze onder andere op een schatting van het actuele inkomen van de burger. Uw klant moet deze schatting van het inkomen zelf opgeven.

Als uw klant zelf tijdig het juiste inkomen voor toeslagen doorgeeft zit er minder verschil tussen het voorschot dat hij krijgt en de definitieve berekening van zijn toeslag. Het risico dat hij grote bedragen moet terugbetalen of later geld krijgt wanneer hij wel recht op toeslag heeft, is dan minder groot.

Het versturen van de brieven van deze week is de derde in deze serie. Na de vorige brieven pasten veel burgers hun inkomen bij toeslagen aan.

Bron: over-ons.belastingdienst.nl

Gerelateerde artikel:
Toeslagen: voor- en nadelen van de voorschotsystematiek

1. Fiscale aandachtspunten echtscheidingsconvenant en eigen woning online

Notitie ‘Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning - Fiscale aandachtspunten’. In deze notitie besteedt de Belastingdienst aandacht aan de fiscale gevolgen van afspraken die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.  

Belastingplichtigen en adviseurs zijn zich hiervan niet altijd voldoende bewust. Daarom zet de Belastingdienst in deze notitie de volgende aandachtspunten voor u op een rij:

  •  Apart of samen aangifte doen
  • Onderbedeling en overbedeling
  • Woongenot: ontvangen en betaalde partneralimentatie
  • Eigen woningrente als betaalde partneralimentatie 
  • Eigen woningrente als ontvangen partneralimentatie
  • Belang vastleggen in convenant
  • Economische eigendom
  • Nihilbeding

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u:

  • 1
  • 2