8. Antwoorden Kamervragen over bericht ‘Fiscus blijft falen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf dat bijna 700.000 bellers dit jaar niet eens de wachtrij van de BelastingTelefoon hebben gehaald, omdat het te druk was. Volgens de krant eindigden in totaal 1,6 miljoen telefoontjes zonder dat er iemand werd bereikt.
De staatssecretaris geeft in zijn antwoorden onder andere aan dat naast het verbeteren van de bereikbaarheid ook maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de antwoorden van de meest complexe en minder vaak gestelde vragen (circa 3% van alle vragen) te verbeteren.
Verder wordt het telefonieproces anders ingericht waardoor een beller op een aantal complexe onderwerpen wordt doorgeschakeld naar gespecialiseerde medewerkers. Voorts komt 50 fte aan extra capaciteit voor de tweede lijn beschikbaar en is de werving voor de eerste tranche (23 fte) afgerond. Daarmee is per 1 november 2018 voor een aantal thema’s, onder andere eigen woning en box 3 en heffingskortingen, een eerste en tweede lijn voor de beantwoording van wet- en regelgevingsvragen van burgers operationeel. De overige 27 fte worden geworven in 2019 in een tweede tranche ten behoeve van de bezetting van andere thema’s.

7. Handreiking Keuze uit 2 soorten PKIoverheid-certificaten

Voor het digitaal versturen of ontvangen van berichten heeft u Standard Business Reporting (SBR) software en een PKIoverheid services servercertificaat (PKIo-certificaat) nodig. Zoals voor het versturen van een aangifte inkomstenbelasting of het ophalen van een servicebericht.

Daarbij kunt u gebruik maken van 2 soorten PKIo-certificaten:

een public-root-variant of een
private-root-variant.

Beide varianten worden veilig beheerd en zijn goedgekeurd. De certificaten verschillen op 2 punten:

de geldigheidsduur en
de toepasbaarheid.

Geldigheidsduur
De maximum geldigheidsduur van een public-rootcertificaat is gemaximaliseerd op 2 jaar (of inclusief marge 825 dagen, ongeveer 2 jaar en 3 maanden). Certificaten die zijn aangeschaft vóór 1 maart 2018 kunnen overigens nog een langere geldigheidstermijn hebben.

Een private-rootcertificaat is drie jaar geldig.

Toepasbaarheid
Public-rootcertificaten zijn aangemeld bij softwareleveranciers waardoor webbrowsers ze automatisch vertrouwen. Een public-rootcertificaat is daardoor bruikbaar voor bijvoorbeeld het beveiligen van uw website.

Private-rootcertificaten worden niet aangemeld bij softwareleveranciers. Daardoor zijn ze niet zondermeer geschikt voor openbaar internetgebruik.

Aanschaf of vervangen certificaat
Gaat u binnenkort een certificaat aanschaffen of vervangen? Check dan welk PKIo-certificaat u nodig heeft en informeer bij een certificaatleverancier naar de mogelijkheden.

Meer weten?
Op de internetsites van Logius en SBR vindt u meer informatie.

6. Verlenging termijn informatieformulier uitfasering PEB

De termijn voor het opsturen van het informatieformulier “Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer” (PEB) is verlengd tot 1 jaar na afkoop of omzetting. Daarnaast is het alsnog mogelijk om het informatieformulier te laten ondertekenen door de (ex-)partner. Dit staat in een besluit dat gepubliceerd is in de Staatscourant.

Hebt u in uw klantenkring directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die vóór 13 december 2017 hun PEB hebben afgekocht of omgezet? Zij kunnen het informatieformulier ook nog opsturen. Het moet dan uiterlijk op 12 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Ondertekening door (ex-)partner
Als het informatieformulier ten onrechte niet door de (ex-)partner is ondertekend, dan ontvangt uw klant een verzoek van de inspecteur. De (ex-)partner kan dan alsnog het formulier ondertekenen. De inspecteur stelt hiervoor een termijn van tenminste 6 weken.

Einde aan onzekerheid
Tot en met 2019 geldt een regeling waarbij dga’s de mogelijkheid hebben om hun pensioenvoorziening in eigen beheer met een fiscale korting af te kopen. Veel informatieformulieren kwamen te laat of zonder handtekening van de (ex-)partner bij de Belastingdienst binnen. Het besluit maakt een einde aan de onzekerheid bij dga’s of ze dan nog wel recht hebben op deze regeling.

Is het informatieformulier – juist en volledig ingevuld – binnen de verlengde termijn aangeleverd, dan komt de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer (toch) in aanmerking voor de fiscale korting. Voorwaarde is wel dat de aangifte loonheffingen op tijd en volledig is ingediend en dat de loonheffingen op het afkoopbedrag zijn betaald.

5. Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffingen

Krijgt uw klant btw terug en wilt u dat verrekenen met door hem te betalen loonheffingen? Gebruik dan het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw’. De Belastingdienst kan uw verzoek dan sneller verwerken.

In de praktijk komt het vaak voor dat werkgevers het verzoek om verrekening doen in de vorm van een brief. Het duurt dan langer voordat de Belastingdienst dit verwerkt heeft. Als u het formulier gebruikt kan de Belastingdienst uw verzoek sneller afhandelen.

Voorwaarden verrekening
Om gebruik te maken van de verrekening teruggaaf btw met de te betalen loonheffingen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf btw wilt verrekenen op tijd gedaan.
Het aangiftetijdvak van de betreffende aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw waarvoor uw klant de teruggaaf krijgt. Als het aangiftetijdvak van de aangifte btw eindigt op 31 december, mag u deze teruggaaf ook verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen, ook als dat aangiftetijdvak eindigt in november.
Uw klant heeft geen andere openstaande belastingschulden.
U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekenen met teruggaaf btw’ vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

4. Antwoorden Kamervragen over de kosten van het rijden van een auto, lease of in eigendom, elektrisch of benzine

2018Z19431 Vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kosten van het rijden van een auto, lease of in eigendom, elektrisch of benzine (ingezonden 30 oktober 2018)

1

Kunt u van de volgende auto’s aangeven hoe groot de cataloguswaarde is en hoeveel het netto per maand kost voor een leaserijder in 2018 om 12.000 kilometer per jaar te rijden (uitgangspunten: leaserijder valt in de hoogste schijf en krijgt zijn brandstofkosten volledig vergoed):

 1. Volkswagen Golf 1.5 TSI BlueMotion 96kW 7-DSG Highline
 2. Volvo V60 T5 Geartronic Inscription
 3. Opel Ampera-e Business executive
 4. Volkswagen e-golf
 5. Tesla Model

Antwoord 1

In de hierna opgenomen tabel zijn van de gevraagde (typen) auto’s voor het jaar 2018 de catalogusprijs, de bijtelling per maand en de belasting die daarover verschuldigd is opgenomen. De Tesla Model 70 is niet meer leverbaar. Daarom is in de tabel de meest vergelijkbare en leverbare auto opgenomen van het merk Tesla. Er is uitgegaan van de veronderstelling dat er geen eigen bijdrage is.

Type Auto

Catalogusprijs

Bijtelling per maand

Belasting over bijtelling1

Volkswagen Golf 1.5 TSI BlueMotion 96kw 7-DSP Highline

€ 28.720

€ 527

€ 274

Volvo V60 T5 Geartronic Inscription

€ 46.915

€ 860

€ 447

Open Ampera-e Business executive

€ 49.199

€ 164

€ 85

Volkswagen e-Golf

€ 38.600

€ 129

€ 67

Tesla Model S75D

€ 89.100

€ 297

€ 154

2

Kunt u van de volgende auto’s aangeven hoe groot de cataloguswaarde is en hoeveel het netto per maand kost voor een nieuwe leaserijder in 2019 om 15.000 kilometer per jaar te rijden (uitgangspunten: leaserijder valt in de hoogste schijf en krijgt zijn brandstofkosten volledig vergoed):

 1. Volkswagen Golf 1.5 TSI BlueMotion 96kW 7-DSG Highline
 2. Volvo V60 T5 Geartronic Inscription
 3. Opel Ampera-e Business executive
 4. Volkswagen e-golf
 5. Tesla Model S 70
 6. Tesla Model 3 Long Range

Antwoord 2

In de hierna opgenomen tabel zijn van de gevraagde (typen) auto’s voor het jaar 2019 de catalogusprijs, de bijtelling per maand en belasting die daarover verschuldigd is opgenomen. De Tesla Model 70 is niet meer leverbaar. Daarom is in de tabel de meest vergelijkbare en leverbare auto opgenomen van het merk Tesla. Er is uitgegaan van de veronderstelling dat er geen eigen bijdrage is.

Type Auto

Catalogusprijs

Bijtelling per maand

Belasting over bijtelling2

Volkswagen Golf 1.5 TSI BlueMotion 96kw 7-DSP Highline

€ 28.720

€ 527

€ 272

Volvo V60 T5 Geartronic Inscription

€ 46.915

€ 860

€ 445

Open Ampera-e Business executive

€ 49.199

€ 164

€ 85

Volkswagen e-Golf

€ 38.600

€ 129

€ 67

Tesla Model S75D

€ 89.100

€ 884

€ 457

Tesla Model 3 Long Range (nog geen prijs bekend, dit is een indicatieprijs)

€ 55.000

€ 258

€ 134

 
   

 

1 Bij de berekening is uitgegaan van het in 2018 geldende hoogste tarief in de inkomstenbelasting, te weten 51,95%.

 

3

Wat kost het volgens het NIBUD netto per maand om een eigen nieuwe auto te rijden (als je geen lease auto krijgt van de zaak)? Kunt u dat voor verschillende categorieën (mini, compact, kleine middenklasse en middenklasse) aangeven? En kunt u dat aangeven voor een nieuwe en een gebruikte auto in elk van deze klassen (uitgangspunt 12.000 kilometer per jaar)?

4

Kunt u van elk van de auto’s onder 3 een voorbeeld geven?

Antwoorden 3 en 4

Bij de beantwoording is van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

 • bouwjaar nieuwe auto is (januari) 2018;
 • bouwjaar gebruikte auto is (januari) 2014;
 • de auto rijdt 12.000 kilometer per jaar;
 • een auto met benzine als brandstof;
 • een gemiddelde bezitsduur van 10 jaar (in overeenstemming met wat NIBUD hanteert).

De hierna genoemde kosten zijn indicatief voor de desbetreffende categorie. Dit omdat de weergegeven kosten betrekking hebben een type auto binnen de gevraagde categorie. Voorbeelden van het ‘mini’-segment zijn Citroën C1, Toyota Aygo of Volkswagen Up. Voor het compacte segment gaat het dan bijvoorbeeld over een Ford Fiësta, Volkswagen Polo of Opel Corsa. Voor het kleine middenklassesegment gaat het dan bijvoorbeeld over een Ford Focus, Volkswagen Golf of Audi A3. Voor het middenklassesegment gaat het dan bijvoorbeeld over een Audi A4, Peugeot 508 of Opel Insignia.

In de hierna opgenomen tabel zijn de maandelijkse kosten opgenomen voor nieuwe en gebruikte auto’s.

Segment Auto

Nieuw

Gebruikt

Mini

€ 318

€ 292

Compact

€ 404

€ 359

Kleine middenklasse

€ 507

€ 436

Middenklasse

€ 641

€ 539

5

Kunt u aangeven hoe duur het is om een 5 jaar oude tweedehands Tesla 70s of een Mitsubishi Outlander te rijden, hetzij als lease-auto, hetzij als eigen auto?

Antwoord 5

Zoals hiervoor is aangegeven is een Tesla Model 70 op dit moment niet leverbaar. Daarom is ook bij het antwoord op deze vraag gekeken naar de meest vergelijkbare en beschikbare auto, te weten een Tesla Model S85. Verder wordt verondersteld dat met de auto op jaarbasis 12.000 kilometer wordt gereden, dat de auto op benzine rijdt voor zover de auto niet elektrisch aangedreven wordt en een bezitsduur van 10 jaar (in aansluiting bij de veronderstellingen bij vraag 3). De veronderstelde aanschafwaarde van de Tesla bedraagt € 43.000 bij een kilometerstand van 90.000. De veronderstelde aanschafwaarde van de Mitsubishi bedraagt € 16.000 bij een kilometerstand van

90.000. De cataloguswaarde van een Tesla Model S85 bedraagt € 83.150 en van een Mitsubishi Outlander Instyle € 48.990.

In de hierna opgenomen tabel zijn de maandelijkse kosten in 2019 opgenomen voor een terbeschikkinggestelde auto of een auto in privé-eigendom.

Auto

Ter beschikking gesteld (belasting over de bijtelling)3

Eigendom

Tesla Model S85D

€ 508

€ 641

Mitsubishi Outlander Instyle

€ 528

€ 548

 
   

 

 

6

Kunt u deze vragen voor vrijdagavond 2 november 2018 beantwoorden i.v.m. het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2019 op maandag 5 november 2018?

Antwoord vraag 6 Ja.

 • 1
 • 2