3. Onafhankelijke commissie moet werk accountants verbeteren

Minister Hoekstra van Financiën stelt de ‘Commissie toekomst accountancysector’ in. Die gaat onafhankelijk onderzoeken hoe de overheid de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan verbeteren. De commissie gaat ook kijken naar mogelijke ingrepen in structuur en verdienmodellen van de accountantsorganisaties. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de sector zelf onvoldoende voortgang boekt bij de noodzakelijke verbeteringen bij controles van jaarrekeningen van bedrijven.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Hoekstra dat hij de commissie vraagt ook te kijken naar het audit only-model. Dit model scheidt de controle- en de advieswerkzaamheden van accountantsorganisaties.

Rapporten AFM en MCA
Hoekstra verwijst in zijn Kamerbrief naar een nieuw rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een dit voorjaar verschenen verslag van de Monitoringcommissie Accountancy (MCA).

De rapporten van de AFM en van de monitoringcommissie baren minister Hoekstra zorgen. Het lijkt er namelijk op dat de sector de complexiteit van het verbeterproces onderschat en nog onvoldoende bereid is te kijken naar cruciale veranderingen.