3. Antwoorden Kamervragen over toepassing schenkvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een advertentie in de Telegraaf waarin personen, die eerder al een belastingvrij bedrag hebben geschonken aan een kind of een ander familielid, wordt gevraagd om via een fiscale constructie nogmaals een bedrag belastingvrij te schenken. De staatssecretaris geeft in zijn antwoorden aan dat het hierbij gaat om kruislingse schenkingen. De reden voor het doen van kruislingse schenkingen – jij schenkt aan mijn kind onder de voorwaarde dat ik aan jouw kind schenk – is gelegen in het feit dat een ouder een schenking wil doen aan zijn eigen kind voor diens eigen woning, maar dat kind voor die schenking geen beroep meer kan doen op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning, omdat het kind al eerder een beroep op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting heeft gedaan wegens een schenking van dezelfde ouder(s). Via de omweg van kruislings schenken wil men bereiken dat het kind toch een beroep kan doen op die vrijstelling, stellende dat de schenking afkomstig is van een ander. In een dergelijk geval zal het beroep op de vrijstelling niet gehonoreerd worden, heeft de staatssecretaris aan de Tweede kamer laten weten. Hij acht het gebruik van kruislingse schenkingen ten einde de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning voor een tweede maal te verkrijgen ongewenst en de toepassing van de vrijstelling in een dergelijk geval in strijd met de letter en geest van de SW 1956.
(Beantwoording Kamervragen, nr. 2019-0000036740)

2. Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap

Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%. De levering van invalidenkrukken is belast met 9% btw. Onder invalidenkrukken vallen bijvoorbeeld looprekken en rollators. Deze bieden de gebruiker ondersteuning bij het lopen.
Tussentreden zijn blokken die worden bevestigd op bestaande traptreden. Ze halveren het hoogteverschil tussen de traptreden en maken daardoor het traplopen makkelijker en minder inspannend voor mindervalide mensen.
(Bericht Belastingdienst)

1. Geen aftrek voorbelasting cateringkosten business seats voetbalorganisatie

Een betaaldvoetbalorganisatie (bvo) en biedt tegen vergoeding business seats aan waar thuiswedstrijden kunnen worden bijgewoond en gebruik kan worden gemaakt van catering. De vergoeding voor het gebruik van een business seat is één vaste prijs inclusief catering. De catering wordt door een derde partij verzorgd, die daarvoor aan X kosten in rekening heeft gebracht.
In geschil is of de door de bvo in aftrek gebrachte omzetbelasting ter zake van de cateringkosten terecht is nageheven. Dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant het geval. Er is sprake geweest van een juiste wetstoepassing door de Inspecteur.
(Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant, nrs. 17/4313 t/m 17/4316)

  • 1
  • 2