8. Niet-aftrekbare kosten eigen woning

- bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
- overdrachtsbelasting en omzetbelasting
- notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
- kosten van onderhoud en verbouwing
- Voor een rijksmonumentenpand mag u deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken.
- aflossing van de eigenwoningschuld
- rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
- rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente over, en kosten van leningen te betalen
Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die uw klant vóór 1 januari 2001 is aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.
- kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom

7. Mag ik voor een rijksmonumentenpand kosten aftrekken?

Tot 1 januari 2019 mag u 80% van de onderhoudskosten aan het rijksmonumentenpand van uw klant aftrekken. Daarna mag u uw onderhoudskosten helemaal niet meer aftrekken. Onderhoudskosten zijn de kosten om het pand in goede staat te houden. Bijvoorbeeld voor reparaties of schilderwerk. Ook voor achterstallig onderhoud mag u tot 1 januari 2019 de kosten aftrekken. Kosten voor verbetering van een monument mag u niet aftrekken. Bijvoorbeeld bij uitbreiding of modernisering van uw pand.

Zijn er nog voorwaarden tot 1 januari 2019?
Ja, de volgende:
- Uw klant is  eigenaar van het pand. Het maakt niet uit of hij zelf in het pand woont of niet.
- Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Of het is nog niet ingeschreven, maar al wél definitief aangewezen als beschermd monument.
- Uw klant heeft de onderhoudskosten betaald in het jaar waarover u aangifte doet.

Wat kunt u vanaf 2019 doen? 
U kunt een subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Meer informatie hierover vindt u op de site van de belastingdienst.

6. Aftrekbare periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Is de grond waarop de woning van uw klant staat niet van hem zelf? Dan betaalt hij daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar.

De volgende kosten die te maken hebben met periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming, mag u niet aftrekken:
- premies voor een opstalverzekering
- afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
- Als u de rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die u afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar.
- premies voor een kapitaalverzekering eigen woning
- overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning
- de notariskosten voor de heruitgifte van erfpacht

4. Aftrekbare kosten voor afsluiten hypotheek

Deze kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin uw klant de kosten heeft betaald.

- advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
- bereidstellingsprovisie. Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
- notariskosten voor de hypotheekakte
- kadastrale rechten voor de hypotheekakte
- taxatiekosten voor het krijgen van de lening
- kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
- boeterente
- bouwrente die uw klant betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte 
- kosten voor een nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

  • 1
  • 2