2. Belastingtip voor eigenaren van huurwoningen

Hebt u cliënten die eigenaar zijn van een verhuurde woning? Dan is het volgende voor u van belang.

Als de waarderingsvoorschriften voor verhuurde woningen in box 3 van de inkomstenbelasting voor de eigenaar ongunstig uitvallen, dan moeten die voorschriften in bepaalde gevallen buiten toepassing blijven. Dit geldt als de volgens die voorschriften vastgestelde waarde minstens 10 procent hoger uitkomt dan de werkelijke waarde. Dit heeft de Hoge Raad op 3 april 2015 geoordeeld.

In de berechte zaak is een man eigenaar van een aantal verhuurde woningen. De huurders hebben recht op huurbescherming. Met ingang van 1 januari 2010 geldt voor woningen in box 3 de leegwaarderatio. Dat is een percentage van de WOZ-waarde. Deze regeling is bedoeld om ermee rekening te houden dat verhuurde woningen een lagere waarde hebben dan woningen in vrij opleverbare staat.

De man stelt dat deze waarderingsmethodiek in zijn geval ongunstig uitpakt. Volgens hem is het werkelijke rendement nihil of zelfs negatief terwijl de wet uitgaat van vier procent rendement.
De Hoge Raad geeft hem gelijk. Als het verschil meer is dan 10 procent, dan geldt de werkelijke waarde.

Ga daarom na of het zin heeft om met een beroep op dit arrest de box-3-waarde van deze woningen omlaag te brengen.

Tags: jaargang 1, nummer 1, april, 2015