8. Aanpassing bijtelling voor ‘youngtimers’

Er wordt een bijtelling in aanmerking genomen indien een werknemer of een ondernemer een auto van de zaak voor privédoeleinden gebruikt. Voor auto’s tot 15 jaar oud is de bijtelling een percentage van de cataloguswaarde. Voor auto’s ouder dan 15 jaar (zogenaamde youngtimers) is de bijtelling een percentage van de waarde in het economische verkeer.
De waarde in het economische verkeer is doorgaans lager dan de cataloguswaarde, en daarmee ook de grondslag voor de bijtelling. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze “bevoordeling” van youngtimers, mede omdat die auto’s meestal minder milieuvriendelijk zijn dan nieuwe auto’s. De staatssecretaris van Financiën onderzoekt mogelijkheden om de youngtimersregeling aan te passen. Naar alle waarchijnlijkheid zal dit in het op 17 september 2019 bij de Tweede Kamer in te dienen Belastingplan 2020 worden geregeld.

7. Aanpassing hogere bijtelling elektrische auto

De huidige bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak is 4% van de cataloguswaarde tot € 50.000. Daarboven geldt de algemene bijtelling van 22%. Het kabinet wil het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s vanaf 2020 stapsgewijs verhogen.

Jaar

Fiscale bijtelling

Maximale cataloguswaarde

Bijtelling daarboven

2019

4%

€ 50.000

22%

2020

8%

€ 45.000

22%

2021

12%

€ 40.000

22%

2022

16%

€ 40.000

22%

2023

16%

€ 40.000

22%

2024

16%

€ 40.000

22%

2025

17%

€ 40.000

22%

2026

22%

n.v.t.

n.v.t.


Hoogst waarschijnlijk zal het bovenstaande worden geregeld in het op 17 september 2019 bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2020.

 

6. Deliveroo moet pensioenpremie betalen voor maaltijdbezorgers

Het bedrijf Deliveroo voldoet aan de voorwaarden om verplicht deel te moeten nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald. Bezorgers van Deliveroo vervoeren tegen vergoeding goederen (maaltijden) over de weg. Deze vervoerswerkzaamheden zijn de kerntaak van Deliveroo en oefent zij daarmee in hoofdzaak uit. Dat het bezorgen op de fiets gebeurt doet daar niet aan af. Deliveroo voert als verweer dat zij in hoofdzaak een technologiebedrijf is en haar kerntaak niet ziet op het bezorgen maar op het faciliteren en vergroten van het aantal maaltijdbestellingen bij aangesloten restaurants en het bieden van een digitaal platform. De bezorging is slechts een onderdeel van de marketingstrategie.
Dit is volgens de kantonrechter onvoldoende gebleken. Deze uitspraak betekent dat voor alle werknemers van Deliveroo, inclusief het kantoorpersoneel, pensioenpremie aan het Pensioenfonds Vervoer moet worden betaald.

5. Aanpak BPM-fraude bij parallelimport

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over BPM-fraude bij parallelimport. Hij verwijst onder andere naar zijn brief van 31 januari 2019 waarin hij zijn plannen om fraude tegen te gaan heeft aangekondigd. Het idee is om het toezicht op de waardebepaling van importvoertuigen beter te positioneren en beter te reguleren. Op dit moment houdt de Belastingdienst steekproefsgewijs en achteraf toezicht op de waardebepaling. De staatssecretaris beoogt een importproces waarbij de waardebepaling van ieder importvoertuig – voorafgaand aan de aangifte – moet worden gevalideerd. Deze validatie gebeurt bij voorkeur door een onafhankelijke partij en hiervoor is de staatssecretaris in gesprek met de Dienst Wegverkeer (RDW). Als de validatie slaagt, kan de aangifte BPM worden ingediend en na betaling volgt direct fiscaal akkoord. Ook het kenteken kan dan direct verleend worden. Als de validatie niet slaagt, kan er geen aangifte worden gedaan en wordt er geen kenteken verleend. Er moet dan eerst een nieuw waarderapport worden opgemaakt en gevalideerd. Toezicht aan de voorkant versterkt aldus de prikkel om het importvoertuig goed te waarderen. Deze oplossingsrichting wordt momenteel uitgewerkt. In het najaar van 2019 wordt de Kamer hierover verder geïnformeerd. Het aantal gebruikte voertuigen dat de afgelopen jaren is geïmporteerd, is sterk toegenomen.

  • 1
  • 2