8. Margeregeling en reisbureauregeling: wijziging bepalen omzet voor nieuwe KOR

De hoogte van de omzet voor de nieuwe KOR bij het toepassen van de margeregeling en reisbureauregeling moet u voor uw klant anders vaststellen. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat wederverkopers die gebruik maken van de margeregeling en die mee willen doen aan de nieuwe KOR, niet moeten uitgaan van hun winstmarge, maar van de totale verkoopopbrengsten.

Totale verkoopopbrengsten
De ondernemers moeten de hoogte van hun omzet dus vaststellen op basis van álle door de wederverkoper ontvangen, of nog te ontvangen bedragen. Dit geldt ook bij de toepassing van de reisbureauregeling.

Kan uw klant door deze wijziging niet meer meedoen?
Hebt u uw klant al aangemeld voor de nieuwe KOR en kan hij door deze wijziging niet meer meedoen? Dan moet u hem uiterlijk 20 november 2019 afmelden

Bij twijfel kunt u de rekenhulp raadplegen. Deze is aangepast naar de nieuwe regels. 

7. WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat ondernemingen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik kunnen maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Er komen 2 wijzigingen in de aanvraagprocedure. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019. Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2020 bekend heeft gemaakt.

Wat zijn de wijzigingen?
Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de 'tussenmaand' bij het aanvragen. Vanaf 2020 kunnen ondernemingen - die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO - op 31 januari 2020 nog een aanvraag indienen. Voor een periode die ingaat op 1 januari geldt een uitzondering. 

Vanaf 1 januari 2020 mogen ondernemingen 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Wilt uw klant vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de WBSO? Dan moet u uiterlijk 30 november 2019 de aanvraag indienen.

Voordeelpercentages en -bedragen
U kunt voor uw klant het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2020 gelden er 2 schijven met verschillende voordeelpercentages. Voor startende ondernemers geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek.

Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen maakt de Belastingdienst eind dit jaar bekend.

Meer informatie over WBSO en voordeelpercentages voor bedrijven 2020 vindt u op rvo.nl.

6. Openbaar overzicht van adviseurs met vergrijpboete

Belastingadviseurs die met opzet een verkeerde of onvolledige belastingaangifte doen, kunnen daarvoor een vergrijpboete krijgen. De Belastingdienst mag vanaf 2020 openbaar maken welke belastingadviseur een vergrijpboete heeft gekregen. Door de gegevens openbaar te maken wil het kabinet belastingontduiking en -fraude tegengaan. Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs, maar het kunnen ook andere dienstverleners zijn zoals notarissen, accountants en advocaten. De gegevens van de overtreder staan tot 5 jaar op de website van de Belastingdienst. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

5. Extra verhoging arbeidskorting tot en met 2022

Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor de jaren 2020 tot en met 2022. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken. Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de 10.000 euro en 98.000 euro per jaar. Ook zorgt de verhoging ervoor dat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker wordt voor inkomens tussen de 20.000 en 35.000 euro. Dit is omdat werkenden door de hogere arbeidskorting netto meer overhouden van het extra inkomen. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

4. Minimum uurtarief zzp'er wordt 16 euro

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland. Uw klant mag niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Dit tarief gaat voor alle zzp’ers gelden. Het maakt niet uit of uw klant zaken doet met zakelijke of particuliere klanten. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die uw klant als zzp’er aan een opdracht besteedt. Het tarief is exclusief directe kosten die uw klant als zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

Hoge tarieven en zelfstandigenverklaring
Is uw klant zzp’er en verdient hij meer dan 75 euro per uur? Dan krijgt hij de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kan hij vooraf afspreken dat hij als zelfstandige het werk uitvoert. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Ook moet uuw klant ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als hij als zzp’er aan deze voorwaarden voldoet, loopt hij geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. Ook krijgt hij zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

  • 1
  • 2