8. Aanpassing belastingrente

Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als
- u de aangifte indient voor de 1e dag van de 6e maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en,
- de ingediende aangifte juist is.