5, ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting

En werknemer die in dienstbetrekking is bij zijn werkgever krijgt in veel gevallen bij ziekte zijn loon doorbetaald door zijn werkgever. In sommige gevallen heeft hij daarnaast ook recht op een ZW-uitkering. Het gaat hier bijvoorbeeld om orgaandonoren en werknemers die onder de no-riskpolis vallen.
Daarnaast kan een persoon ook een ZW-uitkering ontvangen als hij geen dienstbetrekking (meer) heeft. Het betreft bijvoorbeeld mensen die een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) hebben en ziek zijn geworden, personen met een arbeidscontract voor bepaalde duur dat is beëindigd, uitzendkrachten die onder het uitzendbeding vallen en vrouwen die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden.
Vanaf 1 januari 2020 telt een ZW-uitkering niet meer mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting, voor zover die ZW-uitkering betrekking heeft op een periode waarin geen (echte of fictieve) dienstbetrekking aanwezig is. Voor mensen die een vrijwillige ZW-verzekering bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hebben afgesloten geldt een uitzondering: het inkomen daaruit telt altijd als inkomen mee voor de arbeidskorting.

Voorbeeld
Iemand heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. Op 15 april 2020 wordt hij ziek en krijgt hij een ZW-uitkering op grond van de no-risk polis. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020. Van 15 april 2020 tot 1 mei 2020 bestaat de dienstbetrekking en telt de ZW-uitkering over die periode mee als inkomen voor de arbeidskorting. Over de periode 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 bestaat er geen dienstbetrekking meer en telt de ZW-uitkering niet mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Voor mensen die op 31 december 2019 reeds recht hadden op een ZW-uitkering en van wie deze uitkering blijft doorlopen in 2020 en eventueel ook daarna, blijft die ZW-uitkering meetellen als inkomen voor de arbeidskorting.