7. Niet uitbetaald loon was vorderbaar en inbaar, dus door dga genoten

X (belanghebbende) was in loondienst bij de vennootschap (hierna: Holding) waarvan hij dga is. Holding heeft in 2016 aangifte loonbelasting gedaan, maar heeft door liquiditeitsproblemen het loon niet aan X kunnen uitbetalen.
In hoger beroep is in geschil of de Inspecteur het niet-uitbetaalde loon van in totaal € 32.032 terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend.
Hof Den Haag oordeelt dat de Inspecteur het niet-uitbetaalde loon terecht in de heffing van de inkomstenbelasting heeft betrokken omdat het loon door X is genoten. Het loon was immers vorderbaar en, nu X voldoening van het loon kon bewerkstelligen door de loonvordering te verrekenen met de rekening-courantschuld die hij aan Holding had, tevens inbaar. Het hoger beroep is ongegrond.